Επιστροφή σε πλεονάσματα του 2% – Κρίσιμες αποφάσεις στο επόμενο Eurogroup

από Team MyPortal.gr
sms

Καταργείται η ρήτρα διαφυγής από το 2024 σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Κομισιόν παρόλα αυτά δεν επιστρέφουν οι δημοσιονομικοί κανόνες έχοντας το ίδιο άκαμπτο και οριζόντιο προφίλ για όλες τις χώρες.

Για κάθε χώρα θα υπάρξουν νέοι ποσοτικοί κανόνες ανάλογα βέβαια και με τις ιδιαιτερότητες του χρέους της οι οποίοι βέβαια θα πρέπει να είναι κάτω από την ομπρέλα των βασικών κανόνων για έλλειμα μικρότερο του 3% και χρέος έως 60% του ΑΕΠ.

Σε αυτό που φαίνεται πως θα υπάρξει ευελιξία είναι ο ρυθμός μείωσης του χρέους στις περιπτώσεις που ξεπερνά το 60%, όπου εκεί η κάθε χώρα θα πρέπει να χτίσει τη δική της πορεία.

Κρίσιμο Eurogroup

Στις 13-14 Μαρτίου οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν για τις αλλαγές του Συμφώνου Σταθερότητας παρόλα αυτά όπως τονίζεται από την Κομισιόν παραμένουν οι παλαιοί κανόνες για έλλειμμα και χρέος. Με άλλα λόγια, δεν θα υπάρχει η ομοιόμορφη υποχρέωση μείωσης του χρέους κατά 5% της υπέρβασης από τον στόχο του 60%, αλλά θα υπάρχει ευελιξία για να ασκεί κάθε εθνική κυβέρνηση την πολιτική της.

Ειδικά για τις χώρες με μεγάλο χρέος, όπως η Ελλάδα, η Κομισιόν θα επιμένει σε μια πολιτική που θα διασφαλίζει τη μείωσή του. Έτσι, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο ο παλαιός στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ, που είχε θεωρηθεί ότι θα διασφάλιζε τη βιωσιμότητα του χρέους παρόλα αυτά σε αυτό το επίπεδο θα υπάρξουν διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις καθώς όποια κυβέρνηση είναι το επόμενο διάστημα θα θελήσει να φορέσει έναν μικρότερο κορσέ για τη δημοσιονομική της πολιτικη.

Παρακολούθηση κρατικών δαπανών

Επιπλέον στα νέα προγράμματα εισάγεται άλλος ένα νέο δείκτης που είναι η παρακολούθηση των πρωτογενών κρατικών δαπανών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κλειδώσουν μια οροφή δαπανών, θα υπάρχει δηλαδή μια συμφωνημένη πορεία των καθαρών δαπανών για μια τετραετία. Στο πλάισιο αυτό, θα πρέπει να καταθέσουν εθνικά σχέδια που θα οδηγούν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα σχέδια αυτά θα είναι διαφορετικά ανά χώρα, ανάλογα με τους κινδύνους που έχει να αντιμετωπίσει μια οικονομία αλλά και το ύψος του χρέους της. Τα σχέδια θα ενσωματώνουν δημοσιονομικούς, μεταρρυθμιστικούς και επενδυτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την αντιμετώπιση μακροοικονομικών ανισορροπιών όπου χρειάζεται.

Τα κράτη θα πρέπει να υποβάλλουν επίσης και έκθεση με τα σχεδιαζόμενα μέτρα ενεργειακής στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών τους επιπτώσεων, της σταδιακής κατάργησής τους