Προσλήψεις στην ΕΕ: Αναζητούνται 970 διοικητικοί υπάλληλοι με μισθό από 3.000 ευρώ

από Team MyPortal.gr
sms

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αναζητούν διοικητικούς υπαλλήλους (AD 6) σε τρεις τομείς, αυτούς της μικροοικονομίας/μακροοικονομίας, των χρηματοοικονομικών ή της βιομηχανικής οικονομίας με μισθό που ξεκινάει από 3.000 ευρώ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 25η Ιουλίου.

Πρόκειται για θέσεις εργασίας που προσφέρουν διεθνή σταδιοδρομία, ωστόσο όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ, να έχετε άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση μίας ακόμη επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Μία από τις γλώσσες πρέπει να είναι η αγγλική.

Τα απαιτούμενα προσόντα

*Σημειωτέον ότι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μόνο σε έναν τομέα.

Τομέας 1: Μικροοικονομία/Μακροοικονομία

  • είτε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα – είτε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τετραετή σχετική επαγγελματική πείρα, σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: οικονομικά (συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως η οικονομετρία, η εφαρμοσμένη οικονομία και ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων), χρηματοοικονομικά, μαθηματικά, στατιστική, φυσική ή μηχανική.
  • Κάντε κλικ εδώ για να κάνετε αίτηση

Τομέας 2: Χρηματοοικονομικά

    • είτε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα – είτε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τετραετή σχετική επαγγελματική πείρα, σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: οικονομικά (συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως η οικονομετρία, η εφαρμοσμένη οικονομία και ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων), μαθηματικά, στατιστική, επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικά, λογιστική, χρηματοοικονομική μηχανική και/ή αναλογιστικές επιστήμες.

ή

  • πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης, ακολουθούμενο από τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελματική πείρα – ή πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, ακολουθούμενο από τουλάχιστον εξαετή σχετική επαγγελματική πείρα, σε άλλον τομέα, πέραν εκείνων που προαναφέρονται.
  • Κάντε κλικ εδώ για να κάνετε αίτηση

Τομέας 3: Βιομηχανική οικονομία

  • είτε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα – είτε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τετραετή σχετική επαγγελματική πείρα, στον οικονομικό τομέα (συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως η οικονομετρία, η εφαρμοσμένη οικονομία και ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων), ή η στατιστική.
  • Κάντε κλικ εδώ για να κάνετε αίτηση

Υπενθυμίζεται πως η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 25 Ιουλίου 2023, στις 12:00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών.