Γιατί να δημιουργήσω μία Κυπριακή Εταιρεία;

Η Κύπρος σαν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μια ιδανική επιλογή για τους Έλληνες επιχειρηματίες που αποφασίσουν να ιδρύσουν μια κυπριακή εταιρεία και μπορεί να τους προσφέρει σταθερότητα και ευελιξία. Θα μπορούν να μειώσουν την φορολογία τους και να κάνουν χρήση υψηλού επιπέδου τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται στο κυπριακό κράτος. Ο συντελεστής φορολογίας των κυπριακών εταιρειών βρίσκεται στο 12.5%. Οι μέτοχοι μιας κυπριακής εταιρείας μπορεί να είναι διαφορετικής εθνικότητας και όχι απαραίτητα μόνο κύπριοι υπήκοοι. Ανάμεσα στη Κύπρο και σε μεγάλο αριθμό χωρών έχουν υπογραφεί συμβάσεις με σκοπό να αποφευχθούν τα φαινόμενα της διπλής φορολόγησης των εταιρειών.

Η γραφειοκρατία είναι ιδιαίτερα μειωμένη στην Κύπρο σε σχέση με την αντίστοιχη στην Ελλάδα. Οι κυπριακές εταιρείες που θα ιδρυθούν θα πρέπει να καταθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα με τα οποία θα προσδιορίζονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την εταιρεία με βασικότερο το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που θα ασκεί.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για διεθνής επιχειρήσεις και συναλλαγές. Ο φορολογικός συντελεστής των κυπριακών εταιρειών είναι από τους πιο χαμηλούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τόκοι που μπορεί να εισπράττονται από την κυπριακή εταιρεία θα είναι αφορολόγητοι. Κατά τη διαδικασία σύστασης μιας κυπριακής εταιρείας καλό θα είναι να υπάρχουν προτάσεις για δύο ή και τρία διαφορετικά ονόματα έτσι ώστε να ελεγχθούν και να μην καθυστερούν οι διαδικασίες που απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές για τη σύστασή της. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που συνιστούν την Κύπρο μια από τις πρώτες επιλογές στις προτιμήσεις των ελλήνων επαγγελματιών για ίδρυση εταιρείας, είναι το γεγονός ότι οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου θα πρέπει οι εταιρεία που θα συσταθεί να ορίσει ένα γραμματέα και ένα διευθυντή.

No Comments Yet

Comments are closed