Εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή

Εργασίες που αφορούν συντήρηση θα πραγματοποιούνται από σήμερα στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020. Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν την περιοχή κατά μήκος της περιφερειακής στην κεντρική διαχωριστική νησίδα, στην κατεύθυνση προς δυτικά.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πρόκειται για εργασίες καθαρισμού, κοπής πρασίνου και τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, οι οποίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες από τις 9.30 π.μ.

 

 

No Comments Yet

Comments are closed