Έρχεται νέος διαγωνισμός για το «Θριάσιο II» – Ο ρόλος της Κομισιόν

από Team MyPortal.gr
sms

Την προκήρυξη νέου διαγωνισμού για το Θριάσιο ΙΙ  προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μετά τον εκτροχιασμό του πρώτου διαγωνισμού ο οποίος είχε κηρυχθεί άγονος με την Κομισιόν να επαγρυπνά για την ολοκλήρωση του project, την ίδια ώρα που το Θριάσιο I βρίσκεται εν αναμονή για να εγκριθεί από την Βουλή και να πέσουν οι υπογραφές με τον ανάδοχο.

Ο προηγούμενος διαγωνισμός για το «Θριάσιο II» είχε κηρυχθεί άγονος καθώς ο μοναδικός υποψήφιος ανάδοχος της σύμβασης παραχώρησης, η κοινοπραξία των Hellenic Train και ομίλου Κοπελούζου μέσω της DAMCO, δεν υπέβαλε εν τέλει προσφορά.

Η νέα προσπάθεια αξιοποίησης του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) που βρίσκεται σε έκταση όμορη με το το «Θριάσιο Ι», επένδυση που τρέχει η ΘΕΚ ΑΕ στην οποία συμμετέχουν η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και ο όμιλος Goldair, είναι πλέον σε εξέλιξη από το  Υπουργείο το οποίο έχει εγκρίνει το Τεύχος Διακήρυξης του ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης για τη Λειτουργία, Συντήρηση, Εκμετάλλευση, ολοκλήρωση μελετών, κατασκευής έργων και προμήθεια εξοπλισμού του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου.

Σήμερα η Ο.Σ.Ε. Α.Ε. είναι η κάτοχος της αποκλειστικής διαχείρισης, αξιοποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) και του ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας, εμβαδού 1.758.240 τ.μ., επί του οποίου ο ανωτέρω Σταθμός έχει κατασκευασθεί, καθώς και όλων των κτισμάτων και εγκαταστάσεων που βρίσκονται επί του ακινήτου αυτού.

Ο διαγωνισμός όπως είχε διατυπωθεί αφορούσε στην τριακονταετή παραχώρηση της έκτασης, όπου έχουν αναπτυχθεί εμπορευματικός σιδηροδρομικός σταθμός και σταθμός διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ). Να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εκτάσεις στην Αττική, όπου υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Η σύμβαση παραχώρησης με βάση την πρώτη προσπάθεια είχε ως αντικείμενο την εκτέλεση του τεχνικού έργου (ολοκλήρωση μελετών, κατασκευή έργων και προμήθεια Εξοπλισμού) του σιδηροδρομικού terminal, καθώς και τη παροχή των υπηρεσιών, τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης. Για την ολοκλήρωση του συνόλου του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. εκκρεμούν εργασίες κατασκευής κτιρίων και προμήθειας και εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού τις οποίες θα αναλάβει να εκτελέσει ο Παραχωρησιούχος στο πλαίσιο εκτέλεσης του Τεχνικού Έργου.

Ωστόσο, η βιασύνη του υπουργείου και η άμεση επαναπροκήρυξη δεν είναι αναίτια καθώς η σύμβαση παρακολουθείται στενά από την Κομισιόν καθώς σύμφωνα με σχετική απόφαση της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελληνική Δημοκρατία έχει αναλάβει την υποχρέωση να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατόν την διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης για την λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση του ΕΣΣΣΔΙ, η οποία (υποχρέωση) είχε τεθεί ως όρος για την συγχρηματοδότηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της κατασκευής του ΕΣΣΣΔΙ με διακινδύνευση σε περίπτωση μη επίτευξης του ανωτέρω όρου, την πιθανή απαίτηση επιστροφής των διατεθέντων πόρων και κονδυλίων.

Όσον αφορά στο «Θριάσιο Ι» όπου εκκρεμεί η υπογραφή της σύμβασης καθώς πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή αφορά στη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου σε έκταση 588 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ, με την κοινοπραξία να αναμένεται να προχωρήσει στην κατασκευή 120.000 τ.μ. αποθηκευτικών χώρων και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, ενώ στο μέλλον θα προστεθούν και άλλες εγκαταστάσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε σχεδόν 158 εκατ. ευρώ, ενώ να αναφέρουμε ότι από προηγούμενο χρονικό στάδιο την κατασκευή των υποδομών του έργου, ύψους 100-110 εκατ. ευρώ, έχει αναλάβει η εταιρεία Μυτιληναίος.