Μ. Τίσεν: Η Κομισιόν παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για μέτρα που ενισχύουν την ισότητα ευκαιριών

από Team MyPortal.gr
sms

Απάντηση σε ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τις αυξανόμενες τάσεις των εισοδηματικών ανισοτήτων στην ΕΕ, έδωσε η Κομισιόν, δια της Αρμόδιας Επιτρόπου της για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, Μαριάν Τίσεν.

Σύμφωνα με την ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει χρηματοδοτική στήριξη, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για μέτρα που ενισχύουν την ισότητα ευκαιριών μέσω της πρόσβασης στην απασχόληση και των επενδύσεων στις δεξιότητες και την εκπαίδευση, και συμβάλλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αναφέρουν ότι οι ανισότητες του διαθέσιμου εισοδήματος στην ΕΕ παρέμειναν σχεδόν σταθερές το 2015, αλλά αυξήθηκαν ελαφρά σε σχέση με το 2012, τονίζει η κ. Τίσεν και προσθέτει: «Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, παρακολουθεί και παρέχει κατευθύνσεις για μεταρρυθμίσεις σε τομείς με αντίκτυπο στην ανισότητα όπως οι αγορές εργασίας και προϊόντων, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, τα συστήματα φόρων και παροχών και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας».

«Επιπλέον – συνεχίζει η κ. Τίσεν – ο Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων ορίζει 20 αρχές και δικαιώματα για τη στήριξη της δίκαιης και εύρυθμης λειτουργίας των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Ο πυλώνας θα χρησιμεύσει ως πυξίδα για την ανανεωμένη σύγκλιση προς καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας για όλους. Η εφαρμογή αυτών των αρχών θα εξεταστεί από κοινού με τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και η πρόοδος θα παρακολουθείται με τη βοήθεια του νεοσύστατου κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων».