Το ενιαίο παραλιακό μέτωπο, το νέο brand name της Θεσσαλονίκης

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ανοίξει ένας γόνιμος διάλογος για το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Αφετηρία του διαλόγου είναι η κοινή διαπίστωση των φορέων της πόλης ότι η μέχρι τώρα προσπάθειες για την ανάπτυξη και την ανάδειξη του παραλιακού μετώπου είναι αποσπασματικές και για αυτό τον λόγο έχουν καταστεί ατελέσφορες.

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του ΤΕΕ/ΤΚΜ και σε συνεργασία με τους Δημάρχους των Δήμων που έχουν μέτωπο στο Θερμαϊκό κόλπο αποφασίστηκε να ξεκινήσει μια οργανωμένη προσπάθεια υλοποίησης του σύνθετου έργου της αξιοποίησης του παραθαλάσσιου μετώπου.

Στόχος η δημιουργία συνεχόμενης παράκτιας ζώνης αναψυχής και άξονα περιπάτου με την απρόσκοπτη μετακίνηση με ποδήλατο, με την εξυπηρέτησή της από την θαλάσσια συγκοινωνία και με τις μελλοντικές επεκτάσεις του μετρό προς το αεροδρόμιο. Η εναρμόνιση με τους υφιστάμενους χώρους πολιτισμού, αθλητισμού και υπαίθριας αναψυχής, με την ανάδειξη και ενσωμάτωση όλων των νέων χρήσεων και παρεμβάσεων και με την κατάργηση της ασυνέχειας και την ενοποίηση των ιστορικών τόπων και των νέων τοπόσημων της πόλης. Όλα τα παραπάνω, θα είναι το περιεχόμενο ενός τμήματος της νέας ταυτότητας της πόλης.

Οι εξυπηρετήσεις και η στρατηγικού χαρακτήρα αναπτυξιακή δυναμική, που θα προσφέρει στην πόλη, θα αποτελέσουν το πραγματικό νέο brand name των επόμενων δεκαετιών για τη Θεσσαλονίκη.

Για την επιτυχία του μεγάλου αυτού εγχειρήματος απαιτείται αρχικά, η εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου που θα έχει ως περιεχόμενο, τα δεδομένα και τις στοχεύσεις των μελετών πολεοδομικού, αστικού σχεδιασμού και υποδομών, τη διαδραστική σχέση μεταξύ τους, την ιεράρχηση, τον προγραμματισμό και την προκοστολόγησή τους. Η έγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου με Προεδρικό Διάταγμα καθιστά απόλυτα ασφαλή την υλοποίηση του οράματος. Μετά την έγκρισή του, όλες οι απαιτούμενες μελέτες, θα εγκρίνονται σε τοπικό επίπεδο, γεγονός που καθιστά αμεσότερη την διαδικασία υλοποίησης του.

Με την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και των προσδιορισμό του κόστους των έργων θα είναι εφικτή η αναζήτηση των πηγών χρηματοδότησης, η ένταξη των έργων σε ευρωπαϊκά προγράμματα και η κατασκευή τους.

Με την υλοποίηση των έργων και την αναπτυξιακή δυναμική θα προκύψουν πολλαπλά οικονομικά οφέλη που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη νέα Μητροπολιτική ταυτότητα της πόλης.

Για την υλοποίηση των παραπάνω απαιτείται η συστράτευση όλων των δυνάμεων της πόλης, Περιφέρεια, Δήμοι, Επιμελητήρια, Επιστημονικοί και Παραγωγικοί φορείς χωρίς εγωισμούς, υστεροβουλίες, μικροκομματικές αντιλήψεις και προσωπικές στρατηγικές. Μόνο έτσι θα υπερπηδηθούν όλα τα εμπόδια που θα εμφανιστούν στην πορεία και θα γίνει το όραμα της ανάδειξης και ανάπτυξης του παραθαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης πράξη.

(δημοσιεύθηκε στο φύλλο Δεκεμβρίου της εφημερίδας του MyPortal.gr)

 

No Comments Yet

Comments are closed