Στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ-ΕΚΕΠΥ για τη μεταφορά ασθενών

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ-ΕΚΕΠΥ Νίκος Παπαευσταθίου.

Θα επιβλέψει τη μεταφορά ασθενών από τα δημοσια νοσοκομεία στις δύο ιδιωτικές κλινικές στις οποίες επιτάχθηκαν 200 κλίνες για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

No Comments Yet

Comments are closed