Αβραμόπουλος: Πρόοδος στην «Ένωση Ασφάλειας» της ΕΕ, αλλά οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν

«Πρόοδος όσον αφορά τους νομοθετικούς φακέλους προτεραιότητας στον τομέα της ασφάλειας» και την «Ένωση Ασφάλειας» της ΕΕ, καταγράφει σημερινή έκθεση της Κομισιόν, την οποία παρουσίασαν στο Τύπο στις Βρυξέλλες, οι αρμόδιοι Επίτροποι Αβραμόπουλος και Κίνγκ, καλώντας ωστόσο τα Κράτη Μέλη να ανανεώσουν και να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους.

Παράλληλα προειδοποίησαν για «απρόβλεπτους καιρούς», «γείτονες που βρίσκονται σε αναταραχή» και ριζοσπαστικοποίηση ακόμα και Ευρωπαίων πολιτών. Συνιστά δε έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Νέα Ζηλανδία για την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων.

Η έκθεση είναι η 20η για το θέμα και καταγράφει τα εξής:

Σε ό,τι αφορά το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, η έκθεση καταγράφει ότι «δεδομένης της συνεχούς απειλής που συνιστά το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, η Κομισιόν καλεί τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία έως το τέλος του 2019».

Σημειώνει δε ότι «παράλληλα, έχουν προχωρήσει οι εργασίες μέσω εθελοντικών εταιρικών σχέσεων με διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ οι συμμετέχοντες στο φόρουμ της ΕΕ για το διαδίκτυο συμφώνησαν σε έναπρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ — έναν μηχανισμό ταχείας απόκρισης για την ανάσχεση της ταχείας εξάπλωσης τρομοκρατικού και βίαιου εξτρεμιστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο».

Σε σχέση με τη βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών, η έκθεση αναφέρει ότι «τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν περισσότερες πληροφορίες από ποτέ, ιδίως χάρη στη βοήθεια που προσφέρουν οργανισμοί της ΕΕ, όπως η Ευρωπόλ».

Ωστόσο, η Κομισιόν προειδοποιεί πως «για την κάλυψη των υπολειπόμενων κενών πληροφόρησης και των τυφλών σημείων, είναι ζωτικής σημασίας τα συστήματα πληροφοριών ασφάλειας της ΕΕ να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους».

Ως εκ τούτου η Κομισιόν καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για όλες τις εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα συστήματα πληροφοριών για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής εφαρμογής του ETIAS και του ενισχυμένου Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις».

Αναφορικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, «η ΕΕ έχει ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητά της στον κυβερνοχώρο και καταβάλλει τώρα προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο των δικτύων 5G».

«Μετά τη συντονισμένη αξιολόγηση κινδύνου από την ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει τώρα να συμφωνήσουν σχετικά με μια εργαλειοθήκη μέτρων μετριασμού έως τις 31 Δεκεμβρίου», αναφέρει η Κομισιόν.

Ειδικά σε σχέση με την παραπληροφόρηση, η έκθεση αναφέρει ότι «η ΕΕ συνέχισε επίσης τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών μέσω του αυτορρυθμιστικού κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση από τον Οκτώβριο του 2018».

Η Κομισιόν σημειώνει ότι «ένα έτος μετά, ενώ οι υπογράφοντες έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, απαιτείται περισσότερη δράση από τις διαδικτυακές πλατφόρμες, ιδίως όσον αφορά την ενδυνάμωση των καταναλωτών και την ανάληψη δεσμεύσεων για την ενδυνάμωση της ερευνητικής κοινότητας».

Σε σχέση με την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας, η έκθεση αναφέρει ότι «ορισμένοι από τους βασικούς νόμους ασφαλείας της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο δεν εφαρμόζονται ακόμη πλήρως από όλα τα κράτη μέλη».

Σε αυτούς περιλαμβάνονται φάκελοι προτεραιότητας, όπως η ανταλλαγή δεδομένων από τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) και η οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μόνο 13 κράτη μέλη εφαρμόζουν τους κανόνες της ΕΕ για την αυστηρότερη πρόσβαση σε πυροβόλα όπλα και 21 κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει ακόμη τους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Επιπλέον, «23 κράτη μέλη εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν τους κανόνες της ΕΕ για την ποινικοποίηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και 4 κράτη μέλη δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών».

Η Κομισιόν καλεί τα Κ-Μ «να λάβουν επειγόντως τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας».

Τέλος σε σχέση με τη συνεργασία για την ασφάλεια με τα Δυτικά Βαλκάνια αναφέρεται ότι στις 9 Οκτωβρίου, η Κομισιόν «υπέγραψε συμφωνίες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, ως συνέχεια του κοινού σχεδίου δράσης, και στις 7 Οκτωβρίου, η ΕΕ υπέγραψε επίσης συμφωνία για τη συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων μεταξύ του Μαυροβουνίου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής».

Τέλος, η Κομισιόν συνιστά σήμερα στο Συμβούλιο να εγκρίνει «την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας που θα επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπόλ και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας». Καταγράφει δε ότι ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη παρόμοιες διαπραγματεύσεις με 8 χώρες προτεραιότητας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MENA), η Κομισιόν θεωρεί αναγκαία την έναρξη των εν λόγω διαπραγματεύσεων με τη Νέα Ζηλανδία, με την προσθήκη της χώρας αυτής στον κατάλογο των χωρών προτεραιότητας. Η συμφωνία θα διασφαλίζει την αναγκαία προστασία των δεδομένων, της ιδιωτικής ζωής, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών αποτέλεσε απόλυτη προτεραιότητα για την παρούσα Επιτροπή από την πρώτη στιγμή. Στηριζόμενοι στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια, δημιουργήσαμε μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας — με βάση την εμπιστοσύνη, την κοινή χρήση πόρων και την αντιμετώπιση των απειλών από κοινού. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για πολλά απτά αποτελέσματα, όπως η νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια με στόχο τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό επικίνδυνων εγκληματιών, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας εντός και εκτός διαδικτύου και τον περιορισμό της πρόσβασης σε πυροβόλα όπλα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι άλλαξε η νοοτροπία μας όσον αφορά την ασφάλεια. Καλώ τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την επιβολή των κανόνων ασφαλείας της ΕΕ και την καλύτερη προστασία των πολιτών μας».

Πηγή: real.gr

No Comments Yet

Comments are closed