Στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ελέγχων της Περιφέρειας ο Γιουτίκας

Στις εγκαταστάσεις του του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ελέγχων και Έρευνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με το ΑΠΘ, επισκέφθηκε σήμερα ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος της ΠΚΜ Κώτας Γιουτίκας.

Συνοδευόμενος από τον επιστημονικά υπεύθυνο, καθηγητή του ΑΠΘ Γιάννη Κατσογιάννη περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις, στο χώρο του ΟΛΘ.

«Με ικανοποίηση διαπίστωσα ότι έχει ήδη στελεχωθεί με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό. Όπως ενημερώθηκα, ήδη έχουν τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία τα πρώτα υψηλής ανάλυσης μηχανήματα για την ανίχνευση βαρέων μετάλλων και έπονται τα υπόλοιπα. Πολύ σύντομα το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ελέγχων και Έρευνας της Π.Κ.Μ θα έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί εργαστηριακές χημικές αναλύσεις στο πλαίσιο των τακτικών και έκτακτων ελέγχων που διενεργούμε σε υδάτινους πόρους, χερσαίες εκτάσεις και αγροτικές καλλιέργειες, ενώ θα είναι σε θέση να επεκταθεί και στον τομέα της έρευνας», τόνισε ο κ. Γιουτίκας και πρόσθεσε: «Πέραν από τη μεγάλη εξοικονόμηση πόρων, το Εργαστήριο έχοντας την επιστημονική «σφραγίδα» του ΑΠΘ, θ’ αποτελέσει τον πιο αξιόπιστο εγγυητή της ποιότητας των οστρακοκαλλιεργητών, της ορυζοκαλλιέργειας και του συνόλου των αγροτικών προϊόντων που παράγει ο τόπος μας και ένα κρίσιμο εργαλείο στη χάραξη και την άσκηση των πολιτικών μας για την προστασία του περιβάλλοντος».

No Comments Yet

Comments are closed