Σπυράκη: Η ενεργειακή φτώχεια επιδεινώθηκε στην Ελλάδα

Η ενεργειακή φτώχεια επιδεινώθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης η οποία συζητήθηκε σήμερα στην ολομέλεια του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου με τη συμμετοχή της αρμόδιας Επιτρόπου για την Ενέργεια, Κάρντι Σίμπσον.

Ειδικότερα, στην έκθεση της Κομισιόν επισημαίνεται:

«Με σχεδόν 34 εκατομμύρια Ευρωπαίους να μην μπορούν να θερμάνουν  τα σπίτια τους επαρκώς το 2018, η ενεργειακή φτώχεια παραμένει μια σημαντική πρόκληση στην ΕΕ. Ενώ αυτός ο δείκτης εξελίχθηκε ευνοικά κατά μέσο όρο το 2010-2018, υπήρχαν σημαντικές διαφορές στον ρυθμό των αλλαγών σε ολόκληρη την ΕΕ. Στη Βουλγαρία, τη Λετονία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία η ενεργειακή φτώχεια έχει μειωθεί σημαντικά.

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα σημείωσε σημαντική αύξηση. Ενώ οι ενεργειακές δαπάνες των ευρωπαικών νοικοκυριών μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τόσο τις απόλυτες δαπάνες όσο και το μερίδιο της ενέργειας των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών. Το 2018, τα φτωχότερα νοικοκυριά στην Ευρώπη ξόδευαν ακόμη το 8,3% των συνολικών δαπανών τους για ενέργεια.

Τα περισσότερα κράτη μέλη παρουσίασαν μια επισκόπηση της  ενεργειακής φτώχειας στα εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, με πολλά να παρέχουν δείκτες για την ανάλκηση του αντίκτυπου της. Ωστόσο τα περισσότερα απο αυτά, δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει μια συστηματική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Για να υποστηρίξει τις προσπάθειές τους, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για την ενεργειακή φτώχεια μαζί με την παρούσα ανακοίνωση. Εξακολουθεί επίσης να υποστηρίζει το Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας της ΕΕ, το οποίο συλλέγει δεδομένα, αναπτύσσει δείκτες και εκδίδει βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας».

Στη συνέχεια η κ. Σπυράκη παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για το επίπεδο της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα:

«Στην Ελλάδα, το 2018 το 22,7$ του πληθυσμού ανέφερε ότι δεν κατάφερε να διατηρήσει το σπίτι τους επαρκώς ζεστό κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ είναι 7,3%. Ομοίως για το 2018, το 35,6% δεν ανταποκρίθηκε στις οικονομικές του υποχρεώσεις για τους λογαριασμούς ενέργειας λόγω οικονομικών δυσκολιών, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ είναι 6,6%.

No Comments Yet

Comments are closed