«Πράσινο» τέλος στο πετρέλαιο κίνησης από το 2021

«Πράσινο» τέλος στο diesel κίνησης θα ξεκινήσει να επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Με νέα διάταξη, που κατατέθηκε στο πολεοδομικό νομοσχέδιο ως τροπολογία, από 1-1-2021, προβλέπεται πως επιβάλλεται επί του πετρελαίου εσωτερικής καύσης («diesel»), με εξαίρεση του χρησιμοποιούμενου ως καυσίμου θέρμανσης, πράσινο τέλος ύψους τριάντα (30) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.

Όπως αναφέρεται, το τέλος θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων και δράσεων ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειακών και κλιματικών στόχων έως το έτος 2030, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις.

Το πράσινο τέλος επιβάλλεται κατά τη θέση σε ανάλωση του diesel κίνησης, δηλαδή κατά τον τελωνισμό του και βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις Τελωνειακές Αρχές της ΑΑΔΕ, μαζί με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ.

Το τέλος αντιστοιχεί σε 3 λεπτά ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης.

No Comments Yet

Comments are closed