Πότε καταβάλλεται το δώρο Χριστουγέννων – Υπολογισμός

από Team MyPortal.gr
sms

Δώρο Χριστουγέννων θα λάβουν μέσα στον Δεκέμβριο οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Όπως κάθε χρόνο, το δώρο Χριστουγέννων αναμένεται να αποτελέσει μια σημαντική οικονομική βοήθεια, με τους δικαιούχους να χρησιμοποιούν τα χρήματα για να καλύψουν τρέχοντα έξοδα ή για να προχωρήσουν σε χριστουγεννιάτικες αγορές (π.χ. δώρα).

 

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία, δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιονδήποτε εργοδότη, όπως και οι επιδοτούμενοι άνεργοι (ΟΑΕΔ). Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 5 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, θα ξεκινήσει η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους ΟΑΕΔ και στις δικαιούχους προστασίας μητρότητας από τη ΔΥΠΑ.

 

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται η καταβολή δώρου Χριστουγέννων σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους.

 

Πότε πληρώνεται το δώρο Χριστουγέννων

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ (Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων), το δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Βέβαια, ο εργοδότης μπορεί να το καταβάλει και νωρίτερα από την συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως συμβαίνει συνήθως.

 

Σε καμία περίπτωση η καταβολή του προβλεπόμενου ποσού δεν μπορεί να γίνει σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων – Ο πίνακας για τον υπολογισμό

Ο υπολογισμός για το δώρο Χριστουγέννων συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που αμείβονται οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει, δηλαδή, να ληφθεί υπόψιν αν ο εργαζόμενος πληρώνεται με ημερομίσθιο ή μισθό.

 

Σημειώνεται ότι η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων είναι από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

Ολόκληρο δώρο χριστουγέννων δικαιούνται όσοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είχαν σχέση εργασίας με τον εργοδότη χωρίς διακοπή καθ’ όλη την προαναφερθείσα χρονική περίοδο. Αυτό είναι ίσο με:

-έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με

-25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ωστόσο, όσοι μισθωτοί, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1 Μαΐου έως και 31 Δεκεμβρίου 2022), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Στην περίπτωση αυτή το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως ακολούθως:

 

-2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για εργαζόμενο με μισθό ή

-2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Διευκρινίζεται ότι όσοι εργαζόμενοι εργάζονται εκ περιτροπής (πλήρες ωράριο αλλά όχι όλες τις εργάσιμες ημέρες), δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, το οποίο υπολογίζεται ως εξής: 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες.

 

Στη σελίδα του ΚΕΠΕΑ υπάρχει αναρτημένος ο ακόλουθος αναλυτικός πίνακας για το πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων:

 

Το δώρο Χριστουγέννων και πώς υπολογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα του ΚΕΠΕΑ

Σημειώνεται ότι ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου Χριστουγέννων.

 

Δώρο Χριστουγέννων – Υπολογισμός – Η online εφαρμογή του ΚΕΠΕΑ

Μέσα από το ΚΕΠΕΑ οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 

Μπαίνετε στη σχετική ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑ.

Επιλέγετε αν είσαστε υπάλληλος ή εργατοτεχνίτης

Συμπληρώνετε τις μικτές αποδοχές σας (μισθό ή ημερομίσθιο)

Εισάγετε ημερομηνία έναρξης αν προσληφθήκατε μετά την 1/5 ή αν λύθηκε η εργασιακή σας σχέση πριν την 31/12 εισάγετε ημερομηνία λήξης.