Περισσότερα από 7 εκ. ευρώ από τον δήμο Θέρμης για σχολική στέγη

Το πρόβλημα έλλειψης σχολικής στέγης που προέκυψε τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας της έντονης οικιστικής ανάπτυξης
προσπαθεί να αντιμετωπίσει η διοίκηση του δήμου Θέρμης με στοχευμένες πρωτοβουλίες και προτεραιότητες που έχουν τεθεί για την προώθηση μελετών και έργων που αφορούν τα κτίρια στέγασης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Όπως υποστηρίζει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, Απόστολος Τσολάκης όλη αυτή η προσπάθεια της δημοτικής αρχής έχει φέρει καρπούς. Μάλιστα ο ίδιος αναφέρει μια σειρά έργων συνολικού ύψους 7.300.000 εκ, ευρώ που περιλαμβάνει:

την κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Σχολαρίου, με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς Πόρους (προϋπολογισμού 1.320.000 €)

την κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία του Νηπιαγωγείου Πλαγιαρίου, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους (προϋπολογισμού 140.000 €)

την προσθήκη αιθουσών σε:

– Νηπιαγωγείο Σουρωτής (προϋπολογισμός 32.000 € μέσω ιδίων πόρων)

– Νηπιαγωγείο Τριαδίου (προϋπολογισμός 50.000 € μέσω ΟΣΚ )

– Νηπιαγωγείο Ταγαράδων (προϋπολογισμός 25.000 € μέσω ιδίων πόρων)

την κατασκευή του Δημοτικού σχολείου Τριαδίου, που βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται να παραδοθεί την άνοιξη του 2019, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (προϋπολογισμού 2.600.000€).

την κατασκευή του Γυμνασίου N. Ρυσίου, που μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Μακεδονίας το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται παράδοση μέσα σε έναν χρόνο. Η χρηματοδότηση είναι μέσω ΕΣΠΑ (προϋπολογισμός 3.100.000 € )

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς κ. Αποστόλου αναφέρει την προοπτική κατασκευής του μεγάλου Λυκείου της Μίκρας μέσω ΣΔΙΤ, λέγοντας “ότι το υπουργείο Υποδομών προχωρά σε διαγωνισμό ανάθεσης της κατασκευής δεκαεπτά (17) νέων σχολείων στην Κεντρική Μακεδονία. Σε αυτόν τον προγραμματισμό έχει ενταχθεί και το Γενικό Λύκειο Μίκρας”.

Ο κ. Αποστόλου αναφέρει ότι “ο πρώην Δήμος Μίκρας προνόησε και συνέταξε μελέτη τοπικού ρυμοτομικού στη θέση “Βλάχος” του Τριλόφου, η οποία εγκρίθηκε το 2005 και προβλέπει οικόπεδο έκτασης 7,5 στρεμμάτων για την ανέγερση Λυκείου”.

Με απόφαση του 2010, το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Μίκρας παραχώρησε το οικόπεδο στον ΟΣΚ για 10 χρόνια, για την ανέγερση του σχολείου.

Ο νέος Δήμος Θέρμης, αξιοποιώντας τα παραπάνω, προχώρησε στην ωρίμανση φακέλου όλων των προαπαιτούμενων για την ανέγερση κτιρίου στη θέση αυτή. Έτσι, συνέταξε τοπογραφικά διαγράμματα, γεωτεχνική μελέτη, πήρε όλες τις εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από τις αρχαιολογικές αρχές, συνεργάστηκε με όλους τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας και με σχετικά έγγραφα έδωσε στοιχεία στην ΚΤΥΠ ΑΕ ( πρώην ΟΣΚ ) από ΔΕΗ, ΟΤΕ, φυσικό αέριο, ύδρευση και αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων. Επομένως, ο φορέας που θα δημοπρατήσει το σχετικό έργο έχει εφοδιαστεί από τον Δήμο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί ο φάκελος ανέγερσης κτιρίου.

Το σχολείο είναι ένα διώροφο κτίριο με υπόγειο βοηθητικών χρήσεων, συνολικής επιφάνειας χώρων προς κύρια χρήση περίπου 3000τ.μ. Το Λύκειο προβλέπεται ως 12θέσιο σχολείο, με μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κι επιπλέον τέσσερις (4) ειδικές αίθουσες διδασκαλίας, μεγάλο αύλειο χώρο με γήπεδα μπάσκετ και τένις. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 4.000.000€.

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης κ. Τσολάκης ανέφερε τις νέες πιθανές προσκλήσεις ένταξης έργων που θα προκύψουν, αναφερόμενος στην ετοιμότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας για την ένταξη του 6ου Νηπιαγωγείου Θέρμης και του Δημοτικού Σχολείου Πλαγιαρίου.

No Comments Yet

Comments are closed