Ενθαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα της πιλοτικής δράσης τηλεφροντίδας για τους ηλικιωμένους στο δήμο Θέρμης

από Team MyPortal.gr
sms

Μια νέα πιλοτική δράση τηλεφροντίδας για τους ηλικιωμένους με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, ξεκίνησε στο δήμο Θέρμης στο πλαίσιο της ενίσχυσης του δικτύου των κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχει στους κατοίκους. Η τηλεφροντίδα συμβάλει στη χρονική παράταση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ηλικιωμένων στο σπίτι. Στην ουσία, ορίζεται ως ένα σύστημα αισθητήρων οι οποίοι επιβλέπουν το περιβάλλον, εντός και εκτός οικίας, τη συμπεριφορά και την καθημερινή δραστηριότητα ενός ανθρώπου με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό και την έγκαιρη αντιμετώπιση περιπτώσεων στις οποίες χρειάζεται βοήθεια.

Η δράση αφορά στην παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών 24ωρης υποστήριξης και διαρκούς κατ’ οίκον παρακολούθησης για ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους. Η πιλοτική εφαρμογή της θα διαρκέσει 6 μήνες, ούτως ώστε να αξιολογηθεί στην πράξη. Στη συνέχεια, ο δήμος προσανατολίζεται να περάσει σε εφαρμογή του προγράμματος σε ευρύτερη κλίμακα. Η επιλογή των πρώτων πενήντα ωφελουμένων έγινε με κοινωνικά, οικονομικά και υγειονομικά κριτήρια και με τη συνεργασία των κοινωνικών δομών του δήμου και ιδιαίτερα των κοινωνικών λειτουργών του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.

Η δράση είναι, ήδη, ενεργή από τις 24 Νοεμβρίου και οι πενήντα ωφελούμενοι είναι γεωγραφικά διασκορπισμένοι στις κοινότητες Ταγαράδων, Νέου Ρυσίου, Πλαγιαρίου, Τριλόφου, Κάτω Σχολαρίου, Βασιλικών, Τριαδίου, Νέας Ραιδεστού, Λακκιάς και Θέρμης. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ήδη ενθαρρυντικά, καθώς, ήδη, υποστηρίχθηκαν ωφελούμενοι και ειδοποιήθηκαν είτε συγγενείς τους, είτε ασθενοφόρο για να αντιμετωπισθεί έκτακτη κατάσταση.

Το πρόγραμμα τηλεφροντίδας δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για τη χρονική παράταση της διαμονής στο σπίτι και την ανεξάρτητη διαβίωση ανθρώπων που χρίζουν βοήθειας, συμβάλλοντας παράλληλα στην καθυστέρηση ή ακόμη και την αποφυγή της ανάγκης παροχής περισσότερο κοστοβόρων υπηρεσιών. Τα ευρήματα από όλες τις μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε χώρες της Ε.Ε. συντείνουν στο ότι εκτός από τα οφέλη για τον χρήστη στο επίπεδο της υγείας και της ασφάλειας, η στοχευμένη χρήση σε μεγάλη κλίμακα μπορεί επίσης να προσφέρει οικονομικά οφέλη στον ίδιο, την οικογένεια αλλά και στις δημόσιες δομές υγείας και πρόνοιας.