Δ. Καλαμαριάς: Πρόταση της παράταξης του Χ. Βάρδα για την επίλυση των προβλημάτων κυκλοφοριακού και στάθμευσης

από Team MyPortal.gr
sms

Την συνοπτική πρόταση της Δημοτικής Παράταξης “ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ” για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος και του προβλήματος στάθμευσης στον Δήμο Καλαμαριάς αναφέρει σε ανακοίνωση του  σήμερα 26 Μαΐου ο υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμαριάς Βάρδας Χρήστος.

«Παρουσιάζουμε δημόσια, τμηματικά, τις θέσεις της Παράταξής μας που δείχνουν την κατεύθυνση για την επίλυση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων που απασχολούν τους κατοίκους της πόλης μας», επισημαίνει.

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς ως το κυρίαρχο πολιτικό όργανο του Δήμου μας, αλλά και η διοίκηση του Δήμου έχουν υποχρέωση, αφού επισημάνουν όλα τα προβλήματα, να διερευνούν και να στοχεύουν στην επίλυση τους.

Η Καλαμαριά, το πιο όμορφο μέρος της Θεσσαλονίκης, αναπτύχθηκε δυναμικά τα προηγούμενα χρόνια και οι κατοικίες αυξήθηκαν κατακόρυφα όπως και ο πληθυσμός της. Η απογραφή 1971 κατέγραψε 36.976 κατοίκους και η απογραφή 2021 κατέγραψε 92.238 κατοίκους, δηλαδή μία αύξηση του πληθυσμού κατά 150%.

Η αύξηση του πληθυσμού είχε αυτονόητο αποτέλεσμα την πολλαπλάσια αύξηση των αυτοκινήτων και του κυκλοφοριακού φόρτου στην πόλη.
Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αναθέσει, μετά από διαγωνισμό, την εξειδικευμένη επιστημονικά συγκοινωνιακή μελέτη για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Η μελέτη όμως και η εφαρμογή της θα καθυστερήσουν. Άμεσα, επομένως, πρέπει η διοίκηση του Δήμου σε συνεργασία με την Τροχαία να ελέγξει και να περιορίσει την αντικανονική στάθμευση.
Όμως, για την πραγματική αντιμετώπιση του προβλήματος πάρκινγκ, Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ : η δημιουργία των αναγκαίων θέσεων στάθμευσης.

Άμεσα πρέπει να λυθεί και το πρόβλημα της αποδοτικότερης λειτουργίας του σταθμού οχημάτων της πλατείας Προσφυγικού Ελληνισμού-Δημαρχείου, όπως άμεσα πρέπει να αναζητηθεί και η επίλυση του προβλήματος του σταθμού οχημάτων της Οδού Μουρουζηδών, που είναι εγκαταλελειμμένο περισσότερο από 12 χρόνια.

Πρέπει να αναζητηθεί και η λύση της καταγγελίας της σύμβασης με τους αναδόχους, η οποία λήγει το 2029, ώστε να αποκτήσει ο Δήμος Καλαμαριάς τη χρήση των δύο χώρων στάθμευσης και να εφαρμόσει αποτελεσματικότερη πολιτική επί του κυκλοφοριακού.

Επίσης για το πρόβλημα της Οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη η οποία κατάντησε ουσιαστικά μονόδρομος, πού δυσχεραίνει πολύ την κυκλοφορία, πρέπει σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στον οποίο ανήκει περίπου το ήμισυ της οδού, να αναζητηθεί άμεση λύση τόσο για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του δρόμου όσο και για την εύρεση χώρων στάθμευσης. Μακροπρόθεσμα εκτός από τη μελέτη για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων στη Θεμιστοκλή Σοφούλη θα πρέπει να μελετηθεί και η δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων.

Σε ελεύθερους αδόμητους χώρους, που ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ για να καλύψουν άλλες κοινωνικές ανάγκες (π.χ. χώροι πρασίνου, πάρκα, παιδικές χαρές, σχολεία κλπ), μπορεί να διερευνηθεί η δυνατότητα να γίνουν χώροι στάθμευσης, όπως ακόμα και σε ενοικιαζόμενα οικόπεδα.

Με μελέτη, που πρέπει να ανατεθεί με πανελλήνιο διαγωνισμό σε τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία σε συνεργασία με χρηματοοικονομικούς συμβούλους, να προβλεφθούν ο απαιτούμενος αριθμός αλλά και οι περιοχές όπου πρέπει να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης οχημάτων.

Μακροπρόθεσμα στο Δήμο μας πρέπει να κατασκευαστούν υπόγειοι σταθμοί οχημάτων κάτω από όλα τα πάρκα και τους ελεύθερους χώρους που αναφέραμε προηγουμένως.

Στη μελέτη αυτή θα πρέπει να προβλέπονται τα πολεοδομικά ζητήματα χρήσεων γης, οι τρόποι χρηματοδότησης των έργων αυτών, καθώς και πρόβλεψη και υπογειοποίηση των καλωδίων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

Με Όραμα, Γνώση, Σχέδιο και Αποφασιστικότητα δημιουργούμε το Μέλλον της Καλαμαριάς !

Το Μέλλον της Καλαμαριάς Ξεκίνησε !», καταλήγει