Σύμφωνο τριετούς συνεργασίας μεταξύ ΧΑΝΘ και δήμου Θεσσαλονίκης

Στην υπογραφή συμφώνου τριετούς συνεργασίας ανάμεσα στον δήμο Θεσσαλονίκης και τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης (Χ.Α.Ν.Θ.), προχώρησαν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης και ο Πρόεδρος της Χ.Α.Ν.Θ., Ιωάννης Σωσσίδης.

Το σύμφωνο συνεργασίας αποτελεί τη συνέχεια και ανανέωση αντίστοιχης συμφωνίας, για τα έτη 2016-2019, μεταξύ των δυο φορέων και την επισφράγιση της πολυετούς και πολυεπίπεδης συνεργασίας τους. Η συνεργασία των δύο φορέων που αναπτύχθηκε σε όλους τους τομείς του συμφώνου, έχει επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα προς όφελος της κοινωνίας, με βάση τους στόχους που τέθηκαν την προηγούμενη τριετία.

Οι στόχοι αυτοί αφορούν την περαιτέρω αξιοποίηση της δυναμικής των δύο φορέων για την υλοποίηση δράσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, του αθλητισμού, της παιδείας και του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, του εθελοντισμού και της προώθησης της απασχόλησης.

Αυτή η συνεχιζόμενη συνεργασία με τον δήμο Θεσσαλονίκης αποκτά μεγάλη ουσιαστική αλλά και συμβολική αξία, καθώς «ανοίγει» τη νέα εκατονταετία της Χ.Α.Ν.Θ., η οποία το 2021 συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας και προσφοράς στους ανθρώπους και ειδικά στους νέους της Θεσσαλονίκης.

Στην υπογραφή του συμφώνου τριετούς συνεργασίας παραβρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Κοινωνίας των Πολιτών, Νίκος Φωτίου, ο Γενικός Διευθυντής της Χ.Α.Ν.Θ., Βασίλης Ιωάννου και η επικεφαλής Τομέα Δράσης και Κοινωνικής Προσφοράς της Χ.Α.Ν.Θ., Αρίστη Τζώνη.

No Comments Yet

Comments are closed