Η μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα

Η οικονομική κρίση που οδήγησε την Ελλάδα σε τρία Μνημόνια και αντίστοιχα πακέτα οικονομικής στήριξης δημιούργησε μια αρνητική εικόνα για τη χώρα.

Η οικονομική κυριαρχία της Γερμανίας που μετουσιώθηκε και σε πολιτική στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέβαλε το δικό της αφήγημα για τα αίτια της ελληνικής κρίσης. Το οποίο μεροληπτούσε καταφανώς είς βάρος της Ελλάδας και των πολιτών της αναπαράγοντας βορειοευρωπαϊκά στερεότυπα για τον ευρωπαϊκό νότο, δίχως βεβαίως να σημαίνει ότι η χώρα δεν είχε ευθύνη για την κατάσταση στην οποία περιήλθε.

Σχεδόν για μια δεκαετία η εικόνα της Ελλάδας κυριάρχησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά με αρνητικό πρόσημο.

Η επιτυχημένη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού, αποτέλεσμα συγκεκριμένου σχεδιασμού και αποφάσεων, είναι η καλύτερη ευκαιρία για την Ελλάδα για να επιδιορθώσει και να ανατάξει την εικόνα της. Να προβάλει μέσω στρατηγικών πολιτικών και επικοινωνιακών κινήσεων την επιτυχία στη διαχείριση μιας κρίσης σε αντίθεση με άλλες μεγαλύτερες χώρες και το δυνητικό αποτύπωμα που έχει σε μια σειρά οικονομικών-παραγωγικών διαστάσεων, όπως ο τουρισμός. Να χτίσει ένα νέο αφήγημα για την εικόνα της Ελλάδας.

Η επιτυχία υπάρχει, υπάρχει και η ευκαιρία.

No Comments Yet

Comments are closed