Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη

Τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα η 3η Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στο Grand Hotel Palace, στην Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για ένα Διεθνές Φόρουμ με πάνω από 400 συνέδρους από περισσότερες από 30 χώρες. Η Εβδομάδα αυτή αποτελεί επίσημη οργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜμΕ και ορόσημο στον χάρτη της πορείας της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και της Οικονομικής Ενδυνάμωσης των Γυναικών στα Βαλκάνια και την Ευρώπη.

Η 3η Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός φόρουμ αλληλεπίδρασης μεταξύ φορέων λήψης αποφάσεων (κυβερνήσεις, υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες), εμπειρογνωμόνων (πανεπιστήμια, κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας, κέντρα εκκίνησης) και επαγγελματιών (ΜΜΕ, εκκολαπτήρια επιχειρήσεων και οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων) από όλο τον κόσμο, προκειμένου να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις δυνατότητες προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, σε τοπικό και διεθνές ανταγωνιστικό επίπεδο.

Η καινοτόμος πτυχή της εκδήλωσης αναδεικνύεται μέσα από τη δομή της. Στο πλαίσιο του συνεδριακού προγράμματος θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις B2B, στις οποίες θα συμμετέχουν γυναίκες επιχειρηματίες από περιοχές της Ευρώπης και της Μεσογείου, όπως και εκδηλώσεις pitching, όπου οι επενδυτές θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με νέους επιχειρηματίες.

Η διεξαγωγή του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Εμπορίου Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ο.Ε.Π.Ε.Κ.Α.Μ.Θ.), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης – ΕΒΕΘ, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας – ΕΣΕΕ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης – ΒΕΘ, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης – ΕΕΘ, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος – ΚΕΕΕ, του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – ΚΕΠΑ, του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης – MicroSTARS και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων – ΓΓΙΦ.

No Comments Yet

Comments are closed