ΕΛΠΕ: Εξαγορά αιολικών πάρκων με συνολική ισχύ 37,2 MW στη Νότια Εύβοια

Την υπογραφή δεσμευτικών συμβάσεων για την εξαγορά, από την εξ ολοκλήρου θυγατρική της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Α.Ε., «ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Αιολικά Πάρκα Εύβοια Μονοπρόσωπη Α.Ε.», των εταιρειών «Αιολική Ενεργειακή Ευβοίας Α.Ε.» και «Αιολική Ενεργειακή Αχλαδότοπος Α.Ε.», ανακοίνωσε η Ελληνικά Πετρέλαια, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ανάπτυξη στον τομέα ΑΠΕ.

Τα αιολικά πάρκα, με συνολική ισχύ 37,2 MW και συντελεστή λειτουργίας άνω του 40%, βρίσκονται στη Νότια Εύβοια και είναι ήδη σε λειτουργία από τον Οκτώβριο 2018 και το Δεκέμβριο 2019 αντιστοίχως. Το συνολικό τίμημα για το 100% των μετοχών των δύο εταιρειών ανέρχεται σε 85 εκατ. ευρώ.

Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Α.Ε., ενώ η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησε ως νομικός σύμβουλος.

Τα πάρκα που αποκτήθηκαν ανήλουν στην EREN ΕΛΛΑΣ. Η EREN ΕΛΛΑΣ ιδρύθηκε το 2013 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα. Διαχειρίζεται έναν σημαντικό αριθμό εν λειτουργία έργων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 156,90 MW.

Η εταιρεία είναι θυγατρική της Eren Renewable Energy S.A., η οποία ανήκει στον όμιλο Eren Groupe S.A. Επίσης, η EREN ΕΛΛΑΣ αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τις εταιρείες Osmos S.A., Orège S.A., Voltalis S.A., Fafco και TMW οι οποίες εστιάζουν σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και αποσκοπούν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, παρέχοντας ταυτόχρονα καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις.

No Comments Yet

Comments are closed