Ε.Ε.: Η ανάκαμψη της οικονομίας εξαρτάται από τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να μεγεθύνεται σύμφωνα με τις «ενδιάμεσες» οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα προβλέπεται να φτάσει από το 2% το 2018, στο 2,2% το 2019 και στο 2,3% το 2020.

Οι προβλέψεις της Επιτροπής για την ανάπτυξη το 2019 και το 2020 είναι ελαφρώς αναθεωρημένες προς τα πάνω, σε σχέση με το περασμένο φθινόπωρο, όταν προέβλεπε πως η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα παραμείνει σταθερή στο 2% του ΑΕΠ. Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή προβλέπει επιβράδυνση της οικονομίας στην ευρωζώνη από το 1,9% του ΑΕΠ το 2018 στο 1,3% το 2019 και στο 1,6% το 2020, καθώς και στην ΕΕ από 1,9% του ΑΕΠ το 2018 στο 1,5% και 1,7% αντιστοίχως

No Comments Yet

Comments are closed