Πως κατανέμονται ανά Δήμο τα 75 εκ. ευρώ της έκτακτης επιχορήγησης

από Team MyPortal.gr
sms

 

 

Η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με το ποσό των 75 εκ. ευρώ για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών που δημιούργησε η υγειονομική κρίση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» σήμερα το πρωί.

 

Η απόδοση του ποσού που αναλογεί σε κάθε Δήμο θα γίνει με χρηματική εντολή του Υπ. Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δείτε στο παρακάτω link την αναλυτική ανά Δήμο επιχορήγηση:

KATANOMH

https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%A7%CE%9246%CE%9C%CE%A4%CE

%9B6-9%CE%A58?inline=true