Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη

από Team MyPortal.gr
sms

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 στις 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.) υβριδικά (δια ζώσης και ηλεκτρονικά με τηλεδιάσκεψη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση επανυποβολής υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Α΄ τρίμηνο 2024.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 4ο: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 235/2023 (ΑΔΑ: 935Κ7ΛΛ-Μ30) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση συμμετοχής της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Ημαθίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.»

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση επαναχωροθέτησης της πρώην Λαϊκής Αγοράς «ΡΟΤΟΝΤΑ» και επαναλειτουργίας της επί της οδού ΚΩΤΤΑ ΡΟΥΛΙΑ στο Δήμο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25, 26 και 27 του Ν. 4849/2021 και 40 και 44 του Ν. 5003/2022.

Εισηγητής: Θεόδωρος Αγγελίδης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μετακίνησης Λαϊκής Αγοράς “ΚΟΥΦΑΛΙΑ” κατά τις διατάξεις των άρθρων 27 Ν. 4849/2021 και 44 Ν. 5003/2022.

Εισηγητής: Θεόδωρος Αγγελίδης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση για τη δωρεά κινητών πραγμάτων της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.