Συμβούλιο Υπουργών: Ενέκρινε το κείμενο συμπερασμάτων για την προστασία των εκλογών στην ΕΕ

από Team MyPortal.gr
sms

Συμπεράσματα σχετικά με τη δημοκρατική ανθεκτικότητα και τη διασφάλιση των εκλογικών διαδικασιών από κάθε μορφή ξένης παρέμβασης ενέκρινε την Τρίτη (21/05) το Συμβούλιο των Υπουργών.

Δισεκατομμύρια πολίτες ψηφίζουν παγκοσμίως το 2024 – συμπεριλαμβανομένων των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – ως εκ τούτου τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν ότι η δημοκρατική ανθεκτικότητα παραμένει κεντρικός άξονας της ατζέντας του Συμβουλίου.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου παρέχουν μια επισκόπηση των διαφόρων μηχανισμών που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και ξένων παρεμβάσεων και για τη διασφάλιση των εκλογών.

Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν την υβριδική εργαλειοθήκη (hybrid toolbox), την εργαλειοθήκη χειραγώγησης και παρέμβασης ξένων πληροφοριών (foreign information manipulation and interference (FIMI) toolbox) και τις ομάδες ταχείας υβρριδικής απόκρισης (hybrid rapid response teams) που παρέχουν ένα πλαίσιο για συντονισμένη απάντηση σε υβριδικές εκστρατείες, καθώς και τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, τον ενισχυμένο κώδικα πρακτικής για την παραπληροφόρηση, τον ευρωπαϊκό νόμο για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και διάφορα δίκτυα συντονισμού.

Ενόψει των επικείμενων ευρωεκλογών, το Συμβούλιο καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη δράση τους για την παρακολούθηση των προσπαθειών ξένων παραγόντων να παρέμβουν στη δημοκρατική διαδικασία της ΕΕ.

Καλεί επίσης τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ και την Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη, να μεγιστοποιήσουν τη χρήση όλων των μηχανισμών που υπάρχουν, δικτύων και εργαλείων προκειμένου να διασφαλιστεί η στενή συνεργασία εντός της ΕΕ και να υποστηριχθεί η ακεραιότητα των εκλογών, χωρίς να εμποδίζεται η ανοιχτή δημοκρατική συζήτηση.

Η Επιτροπή καλείται να συνεχίσει το έργο της με διαδικτυακές πλατφόρμες, καθώς και τη στενή της συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους ελεγκτές γεγονότων καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη μέλη, για την αντιμετώπιση ξένων παρεμβάσεων και παραπληροφόρησης στον ψηφιακό χώρο.