Πράσινο Ταμείο: Σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά τα οφέλη της αναβάθμιση του Πάρκου Τρίτση

από Team MyPortal.gr
sms

Επίσκεψη στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» πραγματοποίησαν στελέχη του Πράσινου Ταμείου, προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των εργασιών περιβαλλοντικής, αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης, προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ. Το έργο ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου από το πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον» και με απορροφησιμότητα που ξεπέρασε το 93%.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Γιώργος Πρωτόπαπας και η υπεύθυνη παρακολούθησης του έργου κα Σπυριδούλα Ντεμίρη ξεναγήθηκαν από στελέχη του Φορέα Διαχείρισης στους χώρους του Μητροπολιτικού  Πάρκου. Διαπιστώθηκε ότι το συνολικό έργο μεταμόρφωσε με θετικό πρόσημο έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους κατοίκους της Αθήνας που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου.

Με την ολοκλήρωση των έργων προέκυψαν σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Μεταξύ αυτών, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, εξασφάλιση στεγανότητας στη λεκάνη της τεχνητής λίμνης και του καναλιού, βελτίωση ποιότητας νερού, μείωση κόστους φωτισμού, αναβάθμιση συνθηκών διαβίωσης της ορνιθοπανίδας κ.α. 

Ανάλογα είναι και τα κοινωνικά οφέλη για την περιοχή, λόγω της αναβάθμισης του Πάρκου Τρίτση: Δημιουργία βιοκλιματικά αναβαθμισμένων υπαίθριων χώρων για περιπατητές, αύξηση επισκεψιμότητας και αισθήματος ασφάλειας για τους πολίτες λόγω του φωτισμού, προσβασιμότητα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και σε εμποδιζόμενα άτομα κ.α.