Πρακτικά ΕΚΤ: Αξιωματούχοι εκφράστηκαν υπέρ μείωσης επιτοκίων ήδη από τον Απρίλιο

από Team MyPortal.gr
sms

Ορισμένοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έκριναν σκόπιμη τη μείωση των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση του περασμένου μήνα, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της 10ης – 11ης Απριλίου.

Ενώ μια “συντριπτική πλειοψηφία” υποστήριξε τη διατήρηση του επιτοκίου καταθέσεων στο 4%, ορισμένοι υποστήριξαν ότι η νομισματική πολιτική μπορεί να έχει αυστηροποιηθεί τους τελευταίους επτά μήνες, καθώς η επιβράδυνση του πληθωρισμού υποδαύλισε αύξηση στα πραγματικά επιτόκια.

“Ορισμένα μέλη αισθάνθηκαν αρκετά σίγουροι ότι τα στοιχεία συντελούσαν υπέρ της μείωσης των επιτοκίων, από την προηγούμενη κιόλας συνεδρίαση”, σημειώνεται στα πρακτικά της ΕΚΤ που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Οι υπεύθυνοι χάραξης της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ διαφώνησαν σχετικά με το πόσο γρήγορα θα πρέπει να μειωθεί το κόστος δανεισμού, μετά την προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα αρχική μείωση. Η hawkish πλευρά της ΕΚΤ επιθυμεί πιο προσεκτικά βήματα, με τους θιασώτες μιας πιο σκληρής νομισματικής πολιτικής να θεωρούν πως η αύξηση των μισθών και οι ασταθείς τιμές της ενέργειας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών. Άλλοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο πληθωρισμός πλησιάζει αρκετά κοντά στο 2% για να επιτρέψει τρεις μειώσεις το 2024.

Οι επενδυτές συγκλίνουν περισσότερο προς την τελευταία άποψη, τιμολογώντας τρεις μειώσεις της τάξεως του 0,25% έκαστη έως τον Δεκέμβριο.

Από τα πρακτικά της συνεδρίασης προέκυψαν και άλλες βασικές παρατηρήσεις:

Σχετικά με τα επιτόκια

– Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών συμφώνησε με την πρόταση του κ. Lane να διατηρηθούν τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ στα σημερινά τους επίπεδα

– Τα μέλη υπογράμμισαν τη σημασία της αναμονής έως τον Ιούνιο για περαιτέρω στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ή να υποδεικνύουν αλλαγή στο outlook. Τόνισαν επίσης τη σημασία τυχόν υφιστάμενων ή νέων κινδύνων μέχρι τον Ιούνιο, συμπεριλαμβανομένων των ανανεωμένων κινδύνων για τον πληθωρισμό που δημιουργούνται από μια πιθανή κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων.

Σχετικά με τον πληθωρισμό και τους μισθούς

– Ο γενικός πληθωρισμός αναμενόταν να κυμανθεί γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα βραχυπρόθεσμα και αργότερα να μειωθεί και πάλι, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι όποιες αναταραχές είχαν προβλεφθεί και παραμένει εφικτή η επιστροφή στους στόχους έως τα μέσα του 2025

– Σε γενικό πλαίσιο, τα μέλη συμφώνησαν ότι είχε σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τον υποκείμενο πληθωρισμό

Για την οικονομία

– Τα μέλη εξέτασαν τους κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη θα μπορούσε να είναι χαμηλότερη εάν οι επιπτώσεις της νομισματικής πολιτικής αποδειχθούν ισχυρότερες από τις αναμενόμενες. Μια ασθενέστερη παγκόσμια οικονομία ή μια περαιτέρω επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου θα επιβάρυνε επίσης την ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ. Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποτελούν σημαντικές πηγές γεωπολιτικού κινδύνου που διαταράσσουν το παγκόσμιο εμπόριο. Από την άλλη, η ανάπτυξη θα μπορούσε να είναι υψηλότερη εάν ο πληθωρισμός μειωνόταν ταχύτερα από το αναμενόμενο και τα μεγαλύτερα εισοδήματα αύξαναν αντίστοιχα και τις δαπάνες, ή εάν η παγκόσμια οικονομία αναπτυσσόταν ταχύτερα του αναμενόμενου

Για το ευρώ

– Η υποτίμηση του ευρώ μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, επισήμανε την ανάγκη στενής παρακολούθησης της επίδρασης της συναλλαγματικής ισοτιμίας στον πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ

– Οι επιδράσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία πιθανότατα θα επιβράδυνε τις αποπληθωριστικές τάσεις στη ζώνη του ευρώ.

Σχετικά με τις προβλέψεις

– Υπήρξε ευρεία συμφωνία πως τα πρόσφατα στοιχεία δικαιώνουν σε γενικές γραμμές τις προοπτικές ανάπτυξης και πληθωρισμού, όπως διαμορφώθηκαν από τις προβλέψεις του Μαρτίου 2024.