ΟΒΙ: Mείωση Τέλους σύνταξης Έκθεσης Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη

από Team MyPortal.gr
sms

Ο ΟΒΙ, με γνώμονα την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ελλάδα και την ενθάρρυνση και διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων να προστατεύσουν τις εφευρέσεις τους, προχώρησε σε σημαντική μείωση του Τέλους σύνταξης Έκθεσης Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη κατά 27%. Συγκεκριμένα από 01.01.21, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, το Τέλος σύνταξης Έκθεσης Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη διαμορφώνεται στα € 467.

Επιπλέον, η μείωση του Τέλος σύνταξης Έκθεσης Έρευνας που ισχύει από 15.6.20 θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι και 30.06.21 και να διαμορφώνεται στα € 200.