Γιούνκερ: Τώρα είναι η ώρα να στρωθούμε στη δουλειά για να βελτιωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές δομές της ΕΕ

από Team MyPortal.gr
sms

Τον περασμένο Μάρτιο η ΕΕ γιόρτασε την 60ή της επέτειο. Η ημερομηνία αυτή στάθηκε η αφορμή για να κάνουμε έναν απολογισμό των επιτευγμάτων της Ένωσής μας, αλλά και για να σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να τηρήσει τις υποσχέσεις της για τις επόμενες γενιές, γράφει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ σε άρθρο του στην Les Echos.

Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντλήσουμε μαζί τα διδάγματα από την τελευταία δεκαετία. Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε πριν από δέκα χρόνια δεν ξεκίνησε στην Ευρώπη, αλλά έφερε στο φως σημαντικές αδυναμίες στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος και στη δομή των θεσμών της ευρωζώνης. Το αποτέλεσμα ήταν η πιο ισχυρή και η πιο μακρά ύφεση που καταγράφηκε ποτέ.

Ακριβώς τώρα οφείλουμε να στρωθούμε στη δουλειά.

Περισσότερη δημοκρατία

Οι αποφασιστικές προσπάθειες επέτρεψαν στην οικονομία της ΕΕ να ξαναρχίσει την ανάπτυξη.

Η ανεργία, μολονότι εξακολουθεί ακόμη να βρίσκεται σε απαράδεκτο επίπεδο σε ορισμένες χώρες, βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008. Η εμπιστοσύνη στο ευρώ δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη: τα δημοσιονομικά πάνε καλά, οι επενδύσεις ανακάμπτουν και το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει σε μεγάλο βαθμό σταθεροποιηθεί. Οι τράπεζες έχουν σχεδόν διπλασιάσει τα ποσοστά τους σε ίδια κεφάλαια και τα μη παραγωγικά δάνεια βρίσκονται σε διαρκή μείωση.

Όπως λέει η παροιμία, η καλύτερη ώρα για να επισκευάσεις την σκεπή σου είναι όταν κάνει καλό καιρό. Σε αυτό το πνεύμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε έναν οδικό χάρτη για μια πιο ενωμένη, πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική οικονομική και νομισματική ένωση.

Ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο

Το ευρώ είναι ανέκαθεν ένα σχέδιο που ενώνει. Είναι το ενιαίο νόμισμα της ΕΕ και το δεύτερο νόμισμα σε χρήση στον κόσμο. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός από δύο, είναι νομικά δεδομένο ότι θα υιοθετήσουν το ευρώ μόλις εκπληρώσουν τα κριτήρια που απαιτούνται.

Εξάλλου με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οικονομίες της ευρωζώνης θα αντιπροσωπεύουν το 85% της οικονομίας της ΕΕ. Οφείλουμε επομένως να σχεδιάσουμε το μέλλον μας συμπεριλαμβάνοντας όλον τον κόσμο.

Στο πλαίσιο του οδικού χάρτη, παρουσιάσαμε ήδη τις προτάσεις μας για να ολοκληρωθεί η τραπεζική ένωση και η ένωση των κεφαλαιαγορών, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι που υπάρχουν στον τραπεζικό τομέα, να διευρυνθούν οι πηγές χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και να διασφαλιστεί μια καλύτερη κατανομή των ιδιωτικών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου.

Στις 6 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε νέες πρωτοβουλίες που παγιώνουν τις δεσμεύσεις που έλαβα τον Σεπτέμβριο με την ομιλία μου για την κατάσταση της Ένωσης. Θέλουμε την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, το οποίο θα είναι σε θέση να προσφέρει στήριξη στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα των χωρών που αντιμετωπίζουν μια επείγουσα ανάγκη και θα εγγυάται ότι οι φορολογούμενοι δεν θα χρηματοδοτούν τη διάσωση των τραπεζών.

Απλούστευση του νομικού πλαισίου

Προτείνουμε επίσης την ενσωμάτωση της συνθήκης για την σταθερότητα, τον συντονισμό και την διακυβέρνηση στο δίκαιο της ΕΕ.

Αυτό θα επιτρέψει την απλούστευση του νομικού πλαισίου και θα παγιώσει τους υπάρχοντες κανόνες για την καλή υγεία των δημοσιονομικών, συμπεριλαμβάνοντας την ευελιξία που ήδη προβλέπεται.

Νέα δημοσιονομικά εργαλεία

Προτείνουμε επίσης νέα δημοσιονομικά εργαλεία: υποστήριξη στις εθνικές μεταρρυθμίσεις, έναν ειδικό μηχανισμό υποστήριξης στην σύγκλιση για τα κράτη μέλη που ετοιμάζονται να ενταχθούν στην ευρωζώνη και έναν μηχανισμό σταθεροποίησης που θα χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των επενδύσεων στην περίπτωση οικονομικών σοκ μεγάλου μεγέθους.

Ένας ευρωπαίος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

Προτείναμε τέλος ένας ευρωπαίος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να συντονίζει αυτούς τους διαφορετικούς στόχους και να εργάζεται για να καθιστά την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ πιο ευανάγνωστη και πιο αποτελεσματική.

Γυρνάμε σελίδα στην κρίση

Οι ηγέτες της ΕΕ ξεκίνησαν την συζήτηση πάνω στις ιδέες μας κατά την σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης στις 15 Δεκεμβρίου. Ήταν η πρώτη του είδους που γινόταν σε ένα τόσο ευνοϊκό περιβάλλον και που συγκέντρωνε τους ηγέτες των χωρών της ΕΕ που ανήκουν στην ευρωζώνη και αυτούς που δεν ανήκουν.

Είμαι βέβαιος, καταλήγει ο πρόεδρος της Κομισιόν στο άρθρο του, ότι ωθούμενοι από την αίσθηση κοινής ευθύνης που έχουμε, θα γυρίσουμε σελίδα στην κρίση χωρίς να περιμένουμε την επόμενη καταιγίδα.