Εξετάζεται το μοντέλο της Κύπρου για την προστασία της πρώτης κατοικίας

από Team MyPortal.gr
sms

Στη διαδικασία αναζήτησης λύσεων για την προστασία της πρώτης κατοικίας έχει μπει η κυβέρνηση για την επόμενη ημέρα της λήξης της ισχύος του νόμου Κατσέλη (31 Δεκεμβρίου).

Το μοντέλο που εξετάζει είναι το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ που έχει εφαρμόσει η Κύπρος και περιλαμβάνει κούρεμα, νέα ρύθμιση και κρατική επιδότηση στο ύψος του 1/3 του της δόσης του δανείου.

Σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ, η ελληνική βερσιόν του προγράμματος θα έχει αυστηρότερα κριτήρια από αυτό της Κύπρου ώστε να αποφευχθούν οι κακοπληρωτές. Το βασικό σκεπτικό του σχεδίου έχει ως βάση τη σχέση αξίας δανείου και υποκείμενου ακινήτου(loan to value).

Εάν η αξία του δανείου είναι υψηλότερη από την τρέχουσα αξία του ακινήτου, τότε η τράπεζα θα “κουρεύει” το υπερβάλλον ποσό. Στη συνέχεια θα συμφωνεί με τον δανειολήπτη νέα ρύθμιση , η δόση της οποίας θα επιδοτείται από το κράτος κατά το 1/3.

Η τράπεζα στη συνέχεια θα έχει την υποχρέωση να αναδιαρθρώσει τα δάνεια που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια, σε ένα ποσό που θα ισούται με το χαμηλότερο μεταξύ α)του υπολοίπου του δανείου και β) της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας όπως προκύπτει από την εκτίμηση.

Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης διακόψει την καταβολή της δικής του συνεισφοράς, τότε η σύμβαση θα διακόπτεται και το κράτος θα σταματά να καταβάλλει το 1/3 της δόσης. Στη σύμβαση που θα υπογράφεται μεταξύ του δανειολήπτη και του κρατικού φορέα, θα περιλαμβάνεται ρητή πρόνοια ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης σταματήσει να πληρώνει τη δόση που του αναλογεί, η κατοικία του θα μπορεί να εκποιηθεί.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ