ΕΛΣΤΑΤ: Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός ανόδου του δείκτη κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία τον Φεβρουάριο

από Team MyPortal.gr
sms

Αύξηση κατά 3,1% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ΕΛΣΤΑΤ.

Η αντίστοιχη αύξηση του δείκτη μεταξύ του Φεβρουαρίου του 2023 και 2022 ήταν μεγαλύτερη και είχε ανέλθει σε 10,4%, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του Φεβρουαρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 5,4% . Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2023 – Φεβρουαρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023, παρουσίασε μείωση 5,5%, έναντι αύξησης 29,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 3,1% τον μήνα Φεβρουάριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2023, προήλθε:

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας και συγκεκριμένα από την αύξηση κατά 31,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

Ακόμη, στη διαμόρφωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών συνέβαλε η αύξηση κατά 2,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ποτοποιίας.

Παράλληλα αξιοσημείωτο ρόλο διαδραμάτισαν και οι μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, όπως η αύξηση κατά 9,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς και η μείωση κατά 5,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 5,9% τον μήνα Φεβρουάριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2023, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

• Μείωση κατά 6,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής ειδών ένδυσης, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Αύξηση κατά 32,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Μείωση κατά 13,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης.

• Αύξηση κατά 4,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης.