ΕΚΤ: Διατηρούνται οι προβλέψεις για υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2% το 2025

από Team MyPortal.gr
sms

Χωρίς μεταβολή διατηρήθηκαν οι εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού στην ευρωζώνη στη νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε επαγγελματίες της αγοράς (Professional Forecasters) με ελαφρώς καλύτερες προβλέψεις για το ΑΕΠ και την ανεργίας.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντας στην έρευνα 2ου τριμήνου περιμένουν ότι ο γενικός πληθωρισμός (δείκτης τιμών καταναλωτή) θα επιβεβαιώσει τις προηγούμενες προβλέψεις τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Στο σύνολο του 2024 αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,4% ετησίως και στη συνέχεια θα επανέλθει εντός του στόχου της ΕΚΤ για 2% τα επόμενα δύο χρόνια, το 2025 και το 2026.

Στο πιο στενό μέτρο που δεν προσμετρά τις διακυμάνσεις στις συνιστώσες των τροφίμων και της ενέργειας λόγω των ευμετάβλητων τιμών τους, οι προβλέψεις  για τον λεγόμενο δομικό πληθωρισμό διατηρήθηκαν επίσης σταθερές την επόμενη τριετία, στο 2,6% φέτος, στο 2,1% το 2025 και στο 2% το 2026.

Για το ΑΕΠ της ευρωζώνης οι συμμετέχοντες αναμένουν  ότι θα αυξηθεί κατά 0,5% φέτος, κατά 1,4% το 2025 και κατά 1,4% το 2026, ελαφρώς χαμηλότερα κατά 0,1% φέτος και ελαφρώς υψηλότερα κατά 0,1% το 2025 (αμετάβλητη η πρόβλεψη για το 2026).

Τέλος, η πορεία του ποσοστού ανεργίας αναθεωρήθηκε ελαφρώς πτωτικά σε όλο το χρονικό ορίζοντα της έρευνας. Οι συμμετέχοντες συνέχισαν να αναμένουν ότι το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί το 2024 στο 6,6%, αλλά στη συνέχεια θα μειωθεί στο 6,5% το 2026 και στο 6,4% πιο μακροπρόθεσμα.