Έκπτωτοι γιατί έχουν οφειλές στον δήμο όπου εξελέγησαν!

από Team MyPortal.gr
sms
Έκπτωτοι πριν καλά – καλά αναλάβουν καθήκοντα άρχισαν να κηρύττονται νεοκλεγέντες δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για συμβούλους που διαπιστώθηκε να έχουν οφειλές άνω των 300 ευρώ στον δήμο στον οποίο εξελέγησαν, τις οποίες και δεν φρόντισαν να αποπληρώσουν ή να ρυθμίσουν εντός της προθεσμίας που θέτει ο νόμος. Διαπιστωτικές πράξεις με τις οποίες δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι εκπίπτουν αυτοδίκαια του αξιώματός τους εκδόθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέχρι στιγμής οι περισσότερες αντίστοιχες υποθέσεις που έφτασαν στα χέρια των αρμόδιων αρχών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης αφορούν δημοτικούς και κυρίως κοινοτικούς συμβούλους που εξελέγησαν σε ΟΤΑ της Πέλλας και του Έβρου. Ενδεικτικά, προβλήματα έκπτωσης από το αξίωμά τους φέρονται να αντιμετωπίζουν περίπου δέκα σύμβουλοι -εκ των οποίων οι περισσότεροι κοινοτικοί- που εξελέγησαν στον δήμο Ορεστιάδας, αλλά και μικρότερος αριθμός συμβούλων στο Διδυμότειχο. Ανάλογα προβλήματα έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Ο νόμος που είναι σε ισχύ ορίζει ρητά ότι δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων όσοι από οποιαδήποτε αιτία οφείλουν ποσό άνω των 300 ευρώ στον δήμο στον οποίο εξελέγησαν ή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στις κοινωφελείς επιχειρήσεις ή σε δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία συμμετέχει ο οικείος δήμος. Ο νόμος δίνει στους εκλεγμένους συμβούλους το περιθώριο να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους μέσα σε δέκα ημέρες από την ανακήρυξή τους από το πρωτοδικείο. «Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της προθεσμίας, ο δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα.
Η οικεία οικονομική υπηρεσία, κατόπιν αυτεπαγγέλτου ελέγχου όλων των ανακηρυχθέντων, οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία», προβλέπει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Ήδη οι πρώτες διαπιστωτικές πράξεις άρχισαν να εκδίδονται και δεν αποκλείεται να μεταβάλουν τη σύνθεση ορισμένων εκ των νέων δημοτικών συμβουλίων που προέκυψαν μετά από την επίσημη ανακήρυξη από τα πρωτοδικεία. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, καθώς αρκετοί εκ των εκλεγμένων που έχασαν την προθεσμία, επικαλούμενοι άγνοια της διαδικασίας, ζητούν να δοθεί μια παράταση για την εξόφληση ή τη ρύθμιση των οφειλών μέχρι το τέλος του έτους και πριν από την ανάληψη καθηκόντων από τις νέες δημοτικές διοικήσεις.