ΕΚΠΟΙΖΩ: Πλήρης ενημέρωση και υποστήριξη για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών

από Team MyPortal.gr
sms

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να λειτουργήσει το γραφείο μιας στάσης (one stop shop) στην έδρα της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), για την υποστήριξη των πολιτών στη διαδικασία ενεργειακής αναβάθμισης των σπιτιών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο γραφείο μιας στάσης, ώστε να βρουν βοήθεια για τα βήματα που απαιτούνται για να αναβαθμίσουν ενεργειακά την κατοικία τους, για τις βέλτιστες για την κάθε περίπτωση τεχνικές λύσεις, τις υπάρχουσες δυνατότητες χρηματοδότησης (π.χ. πρόγραμμα «Εξοικονομώ»), μέχρι και τις απαιτούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Ωστόσο υπενθυμίζεται, ότι ήδη έχει ξεκινήσει η λειτουργία του ψηφιακού γραφείου ενημέρωσης για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών www.energeiakistegi.gr με στόχο την παροχή υποστήριξης και πληροφοριών στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου Αττικής, σε θέματα που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΚΠΟΙΖΩ, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στα γραφεία της ένωσης, εκπαίδευση για να προχωρήσει η λειτουργία και του συμβατικού γραφείου.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος REVERTER (Deep REnovation roadmaps to decrease households VulnERability To Energy poverty) στο οποίο συμμετέχει η ΕΚΠΟΙΖΩ, μαζί με το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Συντονιστής του έργου) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών ευάλωτων κατοίκων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αθηνών-Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο REVERTER, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE (LIFE21-CET-ENERPOV- REVERTER/ 101076277) και υλοποιείται με τη συμμετοχή 12 εταίρων από 5 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ λειτουργεί πιλοτικά σε τέσσερις ευρωπαϊκές πόλεις (Μπρέζοβο-Βουλγαρία, Αθήνα- Ελλάδα, Ρίγα-Λετονία και Κοΐμπρα-Πορτογαλία), που χαρακτηρίζονται από διαφορετικές κλιματικές και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.

Σκοπός του έργου είναι η διασφάλιση ενός βασικού επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης και υγείας των καταναλωτών και ειδικότερα των ευάλωτων νοικοκυριών (τα οποία έχουν περισσότερη ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης), μέσω ενημέρωσής τους για:

   1. τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στην κατοικία τους

   2. την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των οικιακών συσκευών

   3. τη συμμετοχή τους σε προγράμματα αναβάθμισης κατοικιών, π.χ. «Εξοικονομώ»

   4. την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, ζήτημα το οποίο σχετίζεται με σοβαρές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις και είναι συνδεδεμένο με το χαμηλό εισόδημα των νοικοκυριών, τις υψηλές τιμές ενέργειας και τη χαμηλή ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των οικιακών συσκευών.