Δημοπρατείται το έργο πράσινου δώματος και κάθετου κήπου στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης με χρηματοδότηση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ

από Team MyPortal.gr
sms

Το Τμήμα Σχολικής Στέγης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παύλου Μελά, ΄΄κάνει ποδαρικό΄΄ το 2020, με πολύ καλά νέα, καθώς δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, η δημοπράτηση του έργου «Δημιουργία πράσινου δώματος στο σχολικό συγκρότημα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης» προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ.
Πρόκειται για Πράξη ενταγμένη στο «ΕΣΠΑ 2014-2020» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5034585, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι μετά τη δημοπράτηση και με βάση τα χρονοδιαγράμματα, το έργο θα ξεκινήσει το καλοκαίρι, αμέσως μετά το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2021.
Η εγκατάσταση φυτεμένων δωμάτων και των κάθετων κήπων εκτιμάται ότι θα προσφέρει πολλαπλά περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, ένα από τα μεγαλύτερα της Θεσσαλονίκης τόσο ως προς την έκταση των κτιριακών υποδομών του όσο και ως προς το πλήθος των χρηστών καθώς εκτιμάται ότι σε καθημερινή βάση μαθητές, διδακτικό προσωπικό και επισκέπτες ανέρχονται στα 1.586 άτομα και σε εβδομαδιαία βάση οι χρήστες των κτιρίων ανέρχονται στα 7.930 άτομα!
Οι παρεμβάσεις στα δώματα του σχολικού συγκροτήματος περιλαμβάνουν εργασίες στεγάνωσης των δωμάτων, διαμόρφωση υποστρώματος, προμήθεια και εγκατάσταση φυτικού υλικού και συστήματος αυτόματης άρδευσης καθώς και τοποθέτηση συστήματος κάθετων τοίχων δηλαδή εγκατάσταση υποδομής που φέρει ενσωματωμένο σύστημα άρδευσης και αποστράγγισης, τη στερέωση-κούμπωμα των φυτοδοχείων καθώς και τη φύτευση των φυτών.
Τα φυτεμένα δώματα / πράσινες στέγες θα διασφαλίσουν εξοικονόμηση ενέργειας τόσο κατά τη θερινή όσο και κατά τη χειμερινή περίοδο μέσω της μείωσης των ενεργειακών απωλειών και των θερμικών ανταλλαγών με το περιβάλλον.
Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης και οι Εντεταλμένοι Δημήτρης Λαλές και Στέφανος Βάρφης, συγχαίρουν τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων για τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την αναβάθμιση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής υποδομής, την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, τη μείωση των λειτουργικών δαπανών με κτίρια πιο φιλικά προς το περιβάλλον, για ένα Δήμο Παύλου Μελά πράσινο και ανθεκτικό.
Να σημειωθεί ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παύλου Μελά, αποφάσισε ομόφωνα με την 225/20-3-2019 να αποδεχτεί την ένταξη της Πράξης.
Για ένα Δήμο Παύλου Μελά πράσινο και ανθεκτικό!