Μια απίστευτη… σύμπτωση για τη βάφτιση Κασσελάκη

από Team MyPortal.gr
sms

Τα όσα περιέγραψε ο Στέφανος Κασσελάκης στην βάπτισή του φαίνεται πως συνέβησαν ακριβώς τα ίδια προ… 150

ετών στην βάφτιση του σπουδαίου λογοτέχνη, του «αγίου» των γραμμάτων Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Διαβάστε την περιγραφή της βάπτισης του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη όπως άλλωστε αποτυπώνεται και στο σχετικό απόσπασμα που συνοδεύει τ

ο κείμενο: «… ενώ ο βαπτίζων αυτόν παπά Νικόλας έρριπτε το έλαιον εις την κολυμβήθραν, να σχηματισθή αυτομάτως επί του ύδ

ατος αυτής σταυρός διά του ελαίου. Το δε περίεργον τούτο συμβεβηκός εξήγησε ο παπά Νικόλας ειπών ότι ‘αυτό το παιδί θα γίνη μεγάλο’».

Όμοια ιστορία για τη δική του βάπτιση περιέγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο: «Με βάφτισε ο Άγιος Τσαλίκης με τον πατέρα Κύριλλο, και στο νερό σχηματίστηκε ένας σταυρός από το λάδι. Ο Άγιος Τσαλίκης είπε στους γονείς μου: αυτός είτε Παπάς θα γίνει, είτε πολύ σπουδαίος».

Και επειδή δεν πιστεύουμε πως είναι… αντιγραφή σίγουρα πρόκειται για μια… απίστευτη σύμπτωση.

(Η αναφορά απο το βιβλίο του καθηγητή Θεολογίας του ΑΠΘ Ανέστη Κεσελόπουλου, “Η λειτουργική Παράδοση στον Παπαδιαμάντη” (1994)