Τσακίρης: Αγορά και ακαδημαϊκοί να εισηγηθούν για την αγοράς εργασίας – Στήριξη από ΕΣΠΑ

από Team MyPortal.gr
sms

Να αποφασίσουν από κοινού για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καλεί την Αγορά και την ακαδημαϊκή κοινότητα ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, τονίζοντας πως η Πολιτεία θα τους στηρίξει μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.

Όπως είπε ο κ. Τσακίρης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τις ψηφιακές δεξιότητες, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ένα μέρος των κεφαλαίων από τα 4,2 δισ. ευρώ του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, θα διατεθούν για την κατάρτιση.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφέρει:

«Συμμετείχα σε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ στα πλαίσια του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με θέμα τον ψηφιακό εγγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της οικονομίας. Όπως τόνισα και σήμερα, η ταχύτητα με την οποία ενσωματώνεται η τεχνολογία στην καθημερινότητά μας, δημιουργεί μια δυναμική την οποία δεν μπορούν τα κλασσικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να ακολουθήσουν. Ο χάρτης των ψηφιακών δεξιοτήτων αποκτά συνεχώς νέες επικράτειες. Στις συνθήκες της πανδημίας που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, με τις κοινωνικές και ψηφιακές ανισότητες να διευρύνονται, θεσμοί και πρωτοβουλίες κληθήκαμε να αναπτύξουμε στοχευμένες δράσεις αξιοποιώντας τους κοινοτικούς πόρους, αλλά και τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτουμε για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος, τη στήριξη της κοινωνίας αλλά και τη στήριξη της οικονομίας.

Αυτό ακριβώς τον τομέα κατάφεραν να ενισχύσουν και να στηρίξουν οι κοινοτικοί πόροι του ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και θα συνεχίσουν οι αυξημένοι πόροι του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Χαρακτηριστικά φυσικά, είναι τα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί και στηρίζουν τη ψηφιακή μετάβαση και αναβάθμιση της χώρας:

* Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Προϋπολογισμός 8 εκατ. ευρώ. (Οκτ 2021)

* Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση GOV-ERP. Το έργο αφορούσε στην αναμόρφωση του συστήματος χρηματοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Πρόκειται ουσιαστικά για την προετοιμασία, υποστήριξη και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning, ERP) για την γενική κυβέρνηση και την κρατική διοίκηση. Προϋπολογισμός: 36,1 εκατ. ευρώ.

* Επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών – Σύζευξις ΙΙ, το οποίο είναι το δίκτυο τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών των φορέων του δημόσιου τομέα με παρουσία σε 4500 σημεία σε όλη τη χώρα, Προϋπολογισμός: 32,1 εκατ. ευρώ.

* Δικτυακή Αναβάθμιση με οπτικές ίνες για το δίκτυο GRNET και τα συνδεδεμένα δίκτυα, δηλαδή το σύνολο των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της χώρας, το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, ένας σημαντικός αριθμός δημόσιων νοσοκομείων και άλλοι φορείς έρευνας και εκπαίδευσης, Προϋπολογισμός: 30,5 εκατ. ευρώ.

* Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων για τη δημιουργία των τεχνολογικών και πληροφοριακών μηχανισμών που θα επιτρεψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και συναλλαγών μεταξύ Δημοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών. Προϋπολογισμός: 69,4 εκατ. ευρώ.

* Yπηρεσίες διαδικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης που αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών G2G Web services, ώστε να διευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους G2G, μεταξύ κράτους -πολιτών G2C αλλά και κράτους-επιχειρήσεων (G2B), αυξάνοντας τελικά τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από την πλατφόρμα gov.gr. Προϋπολογισμός: 27,9 εκατ. ευρώ.

* Αναβάθμιση της παροχής ανοιχτών δεδομένων, της πλατφόρμας data.gov.gr και παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το έργο αφορά στην επέκταση της παροχής ανοιχτών δεδομένων προς του πολίτες, τις επιχειρήσεις, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα με στόχο τη διαφάνεια, την ανοιχτή διακυβέρνηση, την έρευνα και την επιχειρηματική αξιοποίηση. Προϋπολογισμός: 5,5 εκατ. ευρώ».