Θωρακίζουμε ενεργειακά την Ελλάδα με «πράσινες» υποδομές φυσικού αερίου

Τσάκας Μάριος

Τσάκας Μάριος

Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΑ

Στην πορεία μετάβασης της χώρας μας προς τη νέα ενεργειακή εποχή, η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) αφήνει το δικό της αποτύπωμα με καινοτόμες δράσεις που έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία της κοινωνίας.

Η ΔΕΔΑ είναι ο πρώτος Διαχειριστής Διανομής Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα που προχωρά στο «πρασίνισμα» των δικτύων της, αναβαθμίζοντάς τα σε “BHR” (Biomethane & Hydrogen Ready). Τα δίκτυα της ΔΕΔΑ θα μπορούν, δηλαδή ,να διαμένουν  βιομεθάνιο και υδρογόνο, ως μείγμα οικολογικού αερίου μαζί με το φυσικό αέριο, συμβάλλοντας στην περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε τη συμβατότητα των υποδομών της εταιρείας με τις κατευθυντήριους άξονες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, μεγιστοποιώντας παράλληλα την αξία τους.

Πολύτιμος σύμμαχος σε αυτήν μας την προσπάθεια είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με το οποίο συνεργαζόμαστε για να προσδιορίσουμε την παραγωγή  βιομεθανίου σε κάθε περιοχή που η ΔΕΔΑ διαθέτει ή πρόκειται να κατασκευάσει δίκτυο διανομής αερίου.Τα αρχικά αποτελέσματα της καταγραφής είναι άκρως ενθαρρυντικά για περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και, για τον λόγο αυτό,εκεί θα δημιουργηθούν τα πρώτα πράσινα δίκτυα της χώρας που θα διανέμουν μείγμα φυσικού αερίου / βιομεθανίου.

Παράλληλα με τα παραπάνω, συμμετέχουμε ενεργά στο διάλογο για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για το υδρογόνο, ενώ σε συνεργασία με εξειδικευμένη ελληνική εταιρία μελετούμε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου τα δίκτυα της ΔΕΔΑ να είναι σε θέση να διανέμουν μείγματα φυσικού αερίου/υδρογόνου.

Με την καινοτομία να βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας, η ΔΕΔΑ προχωρά κάθε μέρα μπροστά, θωρακίζοντας τη χώρα με ισχυρές υποδομές που παρέχουν ασφαλή και οικονομική ενέργεια σε χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις και δείχνουν το δρόμο για ένα πράσινο μέλλον.

 

 

No Comments Yet

Comments are closed