Θέρμανση: «Μπαίνει» πλαφόν στο κέρδος σε καυσόξυλα και πέλλετ

από Κρινής Παναγιώτης
sms

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από την πώληση καυσόξυλων, πέλλετ και άλλων στερεών καυσίμων που χρησιμοποιούνται για θέρμανση βάζει η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή σε νομοσχέδιο της Υγείας που ψηφίζεται σήμερα.

Σύμφωνα με την τροπολογία έως το τέλος του χρόνου, ήτοι την 31η.12.2022, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση στερεών καυσίμων κάθε είδους που χρησιμοποιούντα για θέρμανση χώρων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανα μονάδα όγκου ή βάρους, ανάλογα με τον τρόπο πώλησης, υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους της 1ης.11.2021».

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις πώλησης καυσόξυλων υποχρεούνται να δηλώνουν στις αρμόδιες αρχές τα αποθέματα σε καυσόξυλα, πέλλετ, μπρικέτες και προσανάμματα προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα τεχνητής έλλειψης στην αγορά.

Αναλυτικά, έως 31η.12.2022, απαγορεύεται αποκόμιση μικτού κέρδους από πώληση οποιουδήποτε προϊόντος παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για υγεία, διατροψή, διαβίωση, μετακίνηση και ασψάλεια του καταναλωτή, καθώς και από πώληση γεωργικών προϊόντων και τροψίμων, ιδίως πρώτων υλών για Παραγωγή λιπασμάτων, ζωστροψών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου και ψυτικών ελαίων, όταν περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ Ιης.9.2021.

Αλλάζω συσκευή
Για χρονικό διάστημα από έναρξη έως ολοκλήρωση του προγράμματος Αλλλάζω Συσκευή», που προκηρύχθηκε υπό στοιχεία απαγορεύεται αποκόμιση μικτού κέρδους από πώληση οποιουδήποτε προϊόντος που:

α) πωλείται από προμηθευτή που έχει συμπεριληψθεί Μητρώο Εγκεκριμένων Προμηθευτών από έμπορο λιανικής, που συμμετέχει πρόγραμμα ιιλλλάζω Συσκευή»

β) έχει ενταχθεί Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένου Εξοπλισμού ως άνω απόψασης, όταν περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ 3Ιης.12.2021.

ΙΒ. Η παρ. εφαρμόζεται και για τα στερεά καύσιμα κάθε είδους που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρων. Για τα ως άνω αγαθά απαγορεύεται αποκόμιση μικτού κέρδους από πώλησή Τους, όταν περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα όγκου βάρους, ανάλογα
τρόπο πώλησης, υπερβαίνει αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα όγκου βάρους προ 1ης.11.2021.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακ.νησης, διανομής και αποθήκευσης οτερεών καυσίμων που προορίζονται για θέρμανση χώρων ελληνική επικράτεια, υποβάλλουν
προθεσμίας (2) ημερών από τη δημοσίευση τα στοιχεία αποθεμάτων σε:

α) καυσόξυλα παντός είδους,
β) πέλλετ,
γ) μπρικέτες,
δ) προσάναμμα (δαδί)

Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται εως 15.1.2023 η προθεσμία περι ατελούς παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.