Συντάξεις: Ποιοι θα δουν αυξήσεις έως 204 ευρώ το μήνα (πίνακες)

Καθαρές αυξήσεις ως και 204 ευρώ το μήνα, σε μία δόση, και με αναδρομικά πάνω από 2.200 ευρώ έρχονται για πάνω από 200.000 συνταξιούχους που αποχώρησαν με 30 έτη ασφάλισης και άνω από 13 Μαΐου 2016 και μετά.

Οι αυξήσεις θα δοθούν σε μία δόση πιθανότατα με τις πληρωμές Δεκεμβρίου, ενώ τα αναδρομικά που είναι για 14 μήνες (Οκτώβριος 2019-Δεκέμβριος 2020) θα καταβληθούν σε μία δόση τον Ιανουάριο του 2021.

Για παράδειγμα, όπως σημειώνει ο Ελ. Τύπος, συνταξιούχος του 2018 με 37 έτη αν έχει αύξηση 110 ευρώ θα την πάρει ολόκληρη τον Δεκέμβριο. Τον Ιανουάριο θα πάρει αναδρομικά 14 μηνών με ποσό 1.540 ευρώ.

Οι παλιοί συνταξιούχοι όμως θα πάρουν την αύξηση σε 5 δόσεις (έτσι το προβλέπει ο Νόμος 4670/2020).

Για παράδειγμα, συνταξιούχος από το 2010 με 35 έτη που παίρνει αύξηση 110 ευρώ θα έχει το 1/5 της αύξησης κάθε χρόνο από το 2020 ως το 2024 με 22 ευρώ το μήνα για κάθε έτος. Η πρώτη δόση της αύξησης θα πληρωθεί Δεκέμβριο, ενώ τα αναδρομικά θα είναι μόνον από την πρώτη δόση της αύξησης, δηλαδή 22 ευρώ για 14 μήνες, με ποσό 308 ευρώ, και θα πληρωθούν Ιανουάριο του 2021.

Τα έτη 2021 ως και 2024 θα περιμένει τις υπόλοιπες δόσεις των αυξήσεων χωρίς αναδρομικά. Τον Ιανουάριο του 2021 θα πάρει άλλα 22 ευρώ και συνολικά θα έχει πάρει τα 44 ευρώ από τη συνολική αύξηση. Το 2022 θα πάρει άλλα 22 ευρώ και συνολικά 66 ευρώ, το 2023 θα πάρει άλλα 22 ευρώ (και συνολικά 88 ευρώ) και το 2024 θα πάρει την 5η δόση της αύξησης με τα υπόλοιπα 22 ευρώ και συνολικά θα έχει πάρει τα 110 ευρώ της αύξησης που θα βγει τώρα από τον επανυπολογισμό.

Ο επανυπολογισμός και οι αυξήσεις με πραγματικές αποφάσεις

Σύμφωνα με αποφάσεις συνταξιοδότησης που εκδόθηκαν για αιτήσεις συνταξιούχων από 13/5/2016 και μετά, ο επανυπολογισμός θα φέρει αυξήσεις ως εξής:

  1. Συνταξιούχος ΔΕΚΟ που αποχώρησε το 2016 με 38,3 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 2.720 ευρώ παίρνει σύνταξη 1.329 ευρώ. Στον επανυπολογισμό η σύνταξη θα βγει στα 1.480 ευρώ, με αύξηση 151 ευρώ, την οποία θα πάρει ολόκληρη τον επόμενο μήνα, ενώ τον Ιανουάριο του 2021 θα πάρει αναδρομικά 2.114 ευρώ.
  2. Συνταξιούχος Δημοσίου που αποχώρησε με 37,6 έτη ασφάλισης το 2017 και συντάξιμες αποδοχές 1.860 ευρώ παίρνει σύνταξη 1.027 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό η σύνταξη θα βγει στα 1.124 ευρώ, με αύξηση κατά 97 ευρώ και αναδρομικά 1.358 ευρώ.
  3. Συνταξιούχος ΙΚΑ που αποχώρησε με 40,3 έτη ασφάλισης το 2017 και με συντάξιμες αποδοχές 2.026 ευρώ παίρνει σύνταξη 1.187 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό η σύνταξη θα βγει στα 1.316 ευρώ, με αύξηση κατά 129 ευρώ και αναδρομικά 1.806 ευρώ.
  4. Απόστρατος που αποχώρησε με 36,2 έτη ασφάλισης το 2017 και με συντάξιμες αποδοχές 1.989 ευρώ παίρνει 1.029 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό η σύνταξη θα βγει στα 1.117 ευρώ, με αύξηση κατά 88 ευρώ και αναδρομικά 1.232 ευρώ.

Ποιοι συνταξιούχοι από 13/5/2016 και μετά θα έχουν αύξηση σύνταξης

Ετη και μήνες ασφάλισηςΣυντάξιμες αποδοχέςΣύνταξη με Νόμο 4387Προσωπική διαφορά Ν. 4387Επανυπολογισμός σύνταξης με Νόμο 4670 (Δεκ. 2020)Αύξηση σύνταξης (Δεκ. 2020)Αναδρομικά(Ιαν. 2021)
40,32.0261.18701.3161291.806
38,32.7201.32901.4801512.114
39,61.8641.09301.2151221.708
37,61.8601.02701.124971.358
36,21.9891.02901.117881.232
35,31.432821087250700
32,71.784866089428392
36,71.352868088618252
  • Ποσά σύνταξης μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο

Οι 3 κατηγορίες με αυξήσεις ως και 204 ευρώ το μήνα

Οι συνταξιούχοι μετά τις 13/5/2016 χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες.

Για παράδειγμα:

  • Συνταξιούχος που αποχώρησε με 40 έτη και μέσο όρο αποδοχών 2.835 ευρώ θα έχει νέα επανυπολογισμένη σύνταξη στα 1.802 ευρώ (μικτά) αντί 1.597 ευρώ που παίρνει τώρα. Η αύξηση Δεκεμβρίου 2020 είναι 204 ευρώ το μήνα και τα αναδρομικά Ιανουαρίου 2021 είναι 2.244 ευρώ.
  • Συνταξιούχος που αποχώρησε μετά τις 13/5/2016 με μηνιαίο μισθό 1.498 ευρώ και χρόνο ασφάλισης 38 έτη και 3 μήνες παίρνει 975 ευρώ και θα έχει νέα επανυπολογισμένη σύνταξη στα 1.066 ευρώ (μικτά). Η αύξηση Δεκεμβρίου 2020 είναι 91 ευρώ το μήνα, με αναδρομικά Ιανουαρίου 2022 είναι 1.274 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι συνταξιούχοι που βγήκαν με σύνταξη από 13/5/2016 ως και 2018 με 30 έτη ασφάλισης και άνω και έχουν μειώσεις μεγαλύτερες από 20%, σε σχέση με τη σύνταξη που θα έβγαζαν πριν από το νόμο Κατρούγκαλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις (μείωση άνω του 20% σε σχέση με παλιά σύνταξη) παίρνουν την προσωπική διαφορά που είναι ίση με το ½, 1/3 και ¼ της μείωσης ανάλογα με το έτος συνταξιοδότησης.

Για όσους αποχώρησαν μετά τις 13/5/2016 και έχουν μείωση άνω του 20%, καταβάλλεται προσωπική διαφορά ίση με το ½ της περικοπής. Αν δηλαδή η μείωση του 20% είναι 150 ευρώ, τότε θα έχουν μόνον τη μισή περικοπή με 75 ευρώ και τα άλλα 75 ευρώ τα παίρνουν με την προσωπική διαφορά.

Αν η έξοδος είναι το 2017, παίρνουν ως προσωπική διαφορά το 1/3 της περικοπής, δηλαδή για μείωση 150 ευρώ έχουν ως προσωπική διαφορά τα 50 ευρώ και η μείωση είναι 100 ευρώ.

Οσοι αποχώρησαν το 2018 παίρνουν προσωπική διαφορά ίση με το ¼ της μείωσης εφόσον η περικοπή είναι πάνω από 20%. Δηλαδή σε μείωση 150 ευρώ, η προσωπική διαφορά είναι 37,5 ευρώ και η περικοπή 112,5 ευρώ. Με τον νέο νόμο η προσωπική διαφορά θα συμψηφιστεί και ίσως έχουν και πραγματική αύξηση από φέτος!

  • Συνταξιούχος που αποχώρησε το 2018 με 38,3 έτη και μέσο όρο αποδοχών 1.723 ευρώ παίρνει 1.064 ευρώ και έχει μείωση 296 ευρώ ή -21,7% σε σχέση με τη σύνταξη που θα έπαιρνε πριν από το νόμο Κατρούγκαλου. Δικαιούται προσωπική διαφορά που είναι ίση με το ¼ της μείωσης (296/4=74), δηλαδή παίρνει 74 ευρώ επιπλέον και η σύνταξή του είναι 1.138 (1.064+74=1.138). Με τον νέο επανυπολογισμό η σύνταξη ανέρχεται στα 1.169 ευρώ, που σημαίνει ότι ο συνταξιούχος έχει αύξηση 105 ευρώ, με την οποία μηδενίζει την προσωπική διαφορά των 74 ευρώ και βάζει στην τσέπη άλλα 29 ευρώ, από φέτος.

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι συνταξιούχοι από 1ης/1/2019, που ακόμη και αν είχαν μείωση πάνω από 20% δεν προβλεπόταν να πάρουν καμία προσωπική διαφορά γιατί την είχε καταργήσει ο Νόμος 4387 στις συντάξεις. Οπότε στο παράδειγμά μας οι συνταξιούχοι από 1ης/1/2019 και μετά είναι οι πιο ριγμένοι με μείωση 150 ευρώ χωρίς κανένα χάρισμα! Με τον νέο νόμο η αδικία αποκαθίσταται εν μέρει.

Ποιοι συνταξιούχοι μετά τις 13/5/2016 θα έχουν μείωση προσωπικής διαφοράς

Ετη, μήνες ασφάλισηςΣυντάξιμες αποδοχέςΣύνταξη με Νόμο 4387/2016Επανυπολογισμός σύνταξης με Νόμο 4670/2020
Ανταποδοτική + εθνική σύνταξηΠροσωπική διαφορά (*)ΣύνολοΝέα ανταποδοτική+εθνική σύνταξηΑύξηση σύνταξηςΝέα προσωπική διαφοράΣύνολο (σύνταξη+νέα διαφορά)
40,31.2048512321.083928771551.083
401.34690380983994910994
39,49817451078528066146852
37,41.8071.0051131.1181.09590231.118
371.27780517698186964112981
36,11.22378714192882134107928
31,71.6608111079188211097918
  • Ποσά σύνταξης μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο

(*) Η προσωπική διαφορά χορηγήθηκε σε όσους είχαν μείωση άνω του 20% σε σχέση με τη σύνταξη που θα έπαιρναν με το παλιό καθεστώς

Οι αυξήσεις για συνταξιούχους από 13/5/2016 και μετά ανάλογα με έτη και αποδοχές

Μισθός38,3 έτη ασφάλισης39 έτη ασφάλισης40 έτη ασφάλισης41 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξηση
79074469648759706537797225778373845
90879874255815754608387736584379152
1.02685178963871803688978237490284459
1.14490583570927851769568748296289765
1.26295988277983899841.015924911.02194972
1.3801.013928841.039947921.074975991.0811.00279
1.4981.066975911.0959951001.1331.0251081.1411.05586
1.6051.1151.017981.1461.0391071.1871.0711161.1951.10392
1.7231.1691.0641051.2021.0871151.2461.1211241.2541.15698
1.8411.2231.1101121.2581.1351231.3051.1721331.3141.209105
1.9591.2761.1571191.3141.1831301.3641.2221411.3731.262112
2.3971.4761.3301461.5221.3621601.5831.4101731.5951.458137
2.8351.6751.5021731.7291.5411891.8021.5972041.8161.654162
No Comments Yet

Comments are closed