Σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουρισμού & Ναυτιλίας και του Δήμου Καλαμαριάς

από Team MyPortal.gr
sms

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, υπογράφηκε Σύμφωνο Συνεργασίας, μεταξύ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών
Τουρισμού & Ναυτιλίας (Π.Ο.Ε.Τ.Ν.) και του Δήμου Καλαμαριάς, με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, αλλά και την αξιοποίηση των τουριστικών πόρων του Δήμου.

Κύριο σημείο του Συμφώνου Συνεργασίας αποτελεί η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η υλοποίηση προτάσεων, για το βέλτιστο τρόπο ανάπτυξης και προβολής του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Καλαμαριάς, ενισχύοντας την τουριστική και πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου, μέσα από επιχειρηματικές συνέργειες με τα μέλη της Π.Ο.Ε.Τ.Ν.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς συμφώνησαν στην επικείμενη ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με επιχειρηματικά, εκπαιδευτικά, και γενικότερα οικονομικά θέματα, ενώ θα διοργανώσουν συναντήσεις, εκθέσεις, ημερίδες και κάθε τύπου ενέργειες, με σκοπό την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών τους. Συζητήθηκε, παράλληλα, η κοινή συμμετοχή
σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και δράσεις που θα ενισχύσουν την αμοιβαία συνεργασία των φορέων και θα επιφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο.

Στην υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας παρόντες/ούσες ήταν ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Τ.Ν., Ιωάννης Μανδρίνος, ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού & Διεθνών Σχέσεων, Βάσιλική Νικολέτου, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος, Παναγιώτης Καρδάρας και ο Υπεύθυνος Νεανικής Επιχειρηματικότητας των Σ.Ε.Ε Π.Ο.Ε.Τ.Ν., Αλέξανδρος Μανδρίνος