Στις 2 Ιουλίου η αυτόματη υποβολή σχεδόν 1,3 εκατ. φορολογικών δηλώσεων

από Team MyPortal.gr
sms

Στις 2 Ιουλίου, η ΑΑΔΕ θα ενεργοποιήσει την αυτόματη υποβολή για προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις σε 1,3 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους, εφόσον δεν έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές.

Από την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να κατεβάσουν το ενημερωτικό αρχείο προεκκαθάρισης μέσω του myAADEapp. Η προθεσμία για την αρχική δήλωση λήγει την 1η Ιουλίου, ενώ οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 26 Ιουλίου χωρίς κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ ξεκίνησε την αποστολή e-mail και ειδοποιήσεων στο myAADE app για να ενημερώσει τους εν λόγω υπόχρεους ότι από την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θα μπορούν να κατεβάσουν μέσω της εφαρμογής το ενημερωτικό αρχείο προεκκαθάρισης, αλλά και όλοι οι φορολογούμενοι τις δηλώσεις τους και τα εκκαθαριστικά τους.

Επισημαίνεται ότι εκδόθηκε και η σχετική απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτοματοποιημένης υποβολής φορολογικής δήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί για 1,3 εκατ. φορολογουμένους στις 2 Ιουλίου, με δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από τους συγκεκριμένους υπόχρεους έως και τις 26 Ιουλίου.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι εφόσον οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θεωρούν ότι τα στοιχεία που έχουν προσυμπληρωθεί είναι ακριβή, ή δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής τους, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί από την ΑΑΔΕ, ενώ σε κάθε περίπτωση, εάν το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν νωρίτερα τη δήλωσή τους.

Οι ημερομηνίες για τις φορολογικές δηλώσεις

Από την άλλη πλευρά όμως, εάν οι φορολογούμενοι κρίνουν ότι τα στοιχεία που έχει προσυμπληρώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεν είναι ακριβή ή λείπουν στοιχεία, υποχρεούνται να τροποποιήσουν ή και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία και να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της.

  • μέχρι τη Δευτέρα 1/7/2024 μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση
  • από την Τρίτη 2/7 μέχρι την Παρασκευή 26/7/2024 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις (καθώς επέχει θέση αρχικής δήλωσης).