Στη Βουλή κατατέθηκε το «Ελλάδα 2.0» από τον Θ. Σκυλακάκη για εξέταση από τις αρμόδιες Επιτροπές

από Team MyPortal.gr
sms

O αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης απέστειλε σήμερα προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Κ. Τασούλα την παρουσίαση με αναλυτική περιγραφή δράσεων του Εθνικού σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0», και ζήτησε τη σύγκληση, σε κοινή συνεδρίαση, των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη τους, πριν το Σχέδιο υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η αναλυτική περιγραφή των Δράσεων του Εθνικού σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας που εστάλησαν περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εξής ενότητες:

– Μακροοικονομικά αποτελέσματα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

– Συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα

– Συσχέτιση με τους πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

– Ευρωπαϊκές Εμβληματικές Πρωτοβουλίες η προώθηση των οποίων αποτελεί διακριτό στόχο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

– Σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

– Ισότητα των φύλων και ίσες ευκαιρίες για όλους

– Προϋποθέσεις και μηχανισμός εφαρμογής

– Στήριξη των επενδύσεων μέσω του δανειακού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης

– Αποτελέσματα διαβούλευσης

– Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου