ΣτΕ: Ξεμπλόκαρε και επισήμως τη μεταβίβαση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά

από Team MyPortal.gr
sms

Με τη δημοσίευση των δύο αποφάσεων που έκρινε εαυτόν αναρμόδιο να επιλύσει τις διαφορες, το Συμβούλιο Επικρατείας ξεμπλόκαρε και επίσημα τη μεταβίβαση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στην εταιρεία “MILINA ENTERPRISES COMPANY LIMITED” του Γιώργου Προκοπίου, έναντι του ποσού των 37.316.041 ευρώ.

Η Ολομέλεια του δικαστηρίου δημοσίευσε σήμερα τις υπ΄ αριθμ. 2375 και 2376/2022 αποφάσεις, με τις οποίες έκρινε ότι είναι αναρμόδιο το ΣτΕ να επιλύσει τη διένεξη που έχει ανακύψει μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου και της “Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.” (ΕΤΑΔ Α.Ε.) και αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

Η υπόθεση έφτασε στην Ολομέλεια του ΣτΕ και σήμερα, με τη δημοσίευση των εν λόγω δύο αποφάσεων, κρίθηκε ότι η διαφορά που προέκυψε είναι ιδιωτικού δικαίου και άρα δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του ΣτΕ, απέρριψε την αίτηση του Δήμου Χαϊδαρίου, κατά της ΕΤΑΔ, με την οποία ζητούσαν να ανασταλεί η εκτέλεση:

α) της από 4.6.2021 προκηρύξεως της εταιρείας ΕΤΑΔ Α.Ε. για τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την πώληση τμήματος ακινήτου της μείζονος εκτάσεως (ακίνητο 350.745 τ.μ.) των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και

β) της Α.Π. 9015/7.7.2021 αποφάσεως του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ, με την οποία ανακηρύχθηκε οριστικός πλειοδότης η εταιρεία “MILINA ENTERPRISES COMPANY LIMITED”, με οικονομικό αντάλλαγμα 37.316.041,88 ευρώ.