ΣΕΒΕ: Πτώση των ελληνικών εξαγωγών σημειώθηκε τον Αύγουστο

Αρνητική ήταν η πορεία των ελληνικών εξαγωγών τον Αύγουστο του 2020, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες 07.10.2020 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά €342,4 εκατ., δηλαδή 14,2% ανερχόμενες στο ποσό των €2.063,4 εκατ. έναντι €2.405,8 εκατ. τον Αύγουστο του 2019. Πτωτική ήταν και η πορεία των εισαγωγών κατά €813,6 εκατ., δηλαδή 19,6%, καθώς διαμορφώθηκαν σε €3.333,5 εκατ. με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο να παραμείνει ελλειμματικό κατά €1.270,1 εκατ., μειωμένο ωστόσο κατά €471,2 εκατ., δηλαδή 27,1%  συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Αύγουστος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)Αυγ 20Αυγ 19Διαφορά 20/19ΕΤ 20/19
Εξαγωγές2.063,42.405,8-342,4-14,2%
Εισαγωγές3.333,54.147,1-813,6-19,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο-1.270,1-1.741,3471,2-27,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, η εικόνα παραμένει αρνητική ως προς τις εξαγωγικές μας επιδόσεις σε αντίθεση με τους προηγούμενους μήνες. Οι εξαγωγές τον Αύγουστο του 2020 διαμορφώθηκαν σε €1.517,6 εκατ. έναντι €1.598,1 εκατ. τον Αύγουστο του 2019, με τη μείωση να ανέρχεται σε 5,0%, δηλαδή €80,5 εκατ. Μεγαλύτερη ήταν η μείωση των εισαγωγών και συγκεκριμένα κατά €208,9 εκατ., δηλαδή 7,0%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε €1.250,4 εκατ., βελτιωμένο κατά €128,4 εκατ. σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Αύγουστος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)Αυγ 20Αυγ 19Διαφορά 20/19ΕΤ 20/19
Εξαγωγές1.517,61.598,1-80,5-5,0%
Εισαγωγές2.768,02.976,9-208,9-7,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο-1.250,4-1.378,8128,4-9,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Εξετάζοντας τα στοιχεία για το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2020, παρατηρείται σημαντική μείωση των εμπορευματικών μας συναλλαγών. Εν προκειμένω, οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν μείωση που διαμορφώθηκε σε €2.679,3 εκατ., δηλαδή 11,9%, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε €31.558,6 εκατ. καταγράφοντας μείωση κατά €5.591,1 εκατ., δηλαδή 15,1%. Όπως παρουσιάζεται και στο διάγραμμα 3, το εμπορικό ισοζύγιο ανήλθε στο ποσό των €11.776,0 εκατ. έναντι €14.687,8 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2019, μειωμένο κατά €2.911,8 εκατ., δηλαδή 19,8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 6,8%.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Αύγουστος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)Ιαν-Αυγ 20Ιαν-Αυγ 19Διαφορά 20/19ΕΤ 20/19
Εξαγωγές19.782,622.461,9-2.679,3-11,9%
Εισαγωγές31.558,637.149,7-5.591,1-15,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο-11.776,0-14.687,82.911,8-19,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε κλαδικό επίπεδο, τα τρόφιμα και τα χημικά παρέμειναν ο κινητήριος μοχλός υποστήριξης των ελληνικών εξαγωγών καταγράφοντας ανοδική τάση στο σύνολο του οκταμήνου. Οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά €352,4 εκατ., δηλαδή 11,2%, ενώ των χημικών προϊόντων κατά €522,0, δηλαδή 19,7%. Θετική ήταν και η πορεία των εξαγωγών ποτών και καπνών (€32,9 εκατ., δηλαδή 6,6%) και λιπών και ελαίων (€100,8 εκατ., δηλαδή 38,0%). Αντίθετα, τα πετρελαιοειδή μειώθηκαν κατά €2.585,9 εκατ., δηλαδή 40,1%, τα βιομηχανικά κατά €268,4 εκατ., δηλαδή 7,8%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €1,5 εκατ., δηλαδή 0,1%, τα διάφορα βιομηχανικά κατά €305,5 εκατ., δηλαδή 16,5%, οι πρώτες ύλες κατά €170,6 εκατ., δηλαδή 18,7% και τα μη ταξινομημένα αγαθά κατά €32,4 εκατ., δηλαδή 9,7%.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Αύγουστος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιαν-Αυγ 20Ιαν-Αυγ 19ΔιαφοράΕΤ 19/18
Πετρελαιοειδή4.411,57.270,7-2.585,9-40,1%
Τρόφιμα3.494,73.142,3352,411,2%
Βιομηχανικά3.182,03.450,4-268,4-7,8%
Χημικά3.168,12.646,1522,019,7%
Μηχ/τα-Οχήματα2.044,02.045,5-1,5-0,1%
Διαφ. Βιομηχανικά1.542,81.848,3-305,5-16,5%
Πρώτες Ύλες742,7913,3-170,6-18,7%
Ποτά-Καπνά529,6496,732,96,6%
Λίπη-Έλαια366,1265,3100,838,0%
Μη ταξινομημένα301,0333,4-32,4-9,7%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή15.371,015.141,0230,01,5%
Σύνολο19.782,622.411,7*-2.629,2-11,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Αύγουστος 2019/2020

Αυγ-20Αυγ-19Διαφορά 20/19ΕΤ 19/18
Πετρελαιοειδή547,5817,3-521,4-47,8%
Τρόφιμα398,1354,743,412,2%
Βιομηχανικά323,2344,8-21,6-6,3%
Μηχ/τα-Οχήματα226,4231,7-5,3-2,3%
Χημικά212,7249,2-36,5-14,6%
Διαφ. Βιομηχανικά184,6214,8-30,2-14,1%
Πρώτες Ύλες67,166,01,11,7%
Ποτά-Καπνά52,347,94,49,2%
Λίπη-Έλαια28,221,76,530,0%
Μη ταξινομημένα23,132,0-8,9-27,8%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή1.515,71.562,9-47,2-3,0%
Σύνολο2.063,22.380,2*-317,0-13,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Αύγουστος 2019/2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς όπου αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, το 57,8% απεστάλη σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου) και το 42,2% σε Τρίτες Χώρες. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 65,6% για τις χώρες της Ε.Ε. και σε 34,4% για τις Τρίτες Χώρες.

No Comments Yet

Comments are closed