Προσοδοφόροι Επενδυτικοί Τομείς στη Βουλγαρία

από Διαχειριστής MyPortal
sms

Τα τελευταία χρόνια η Βουλγαρία εξελίχθηκε σε έναν ελκυστικό προορισμό για αλλοδαπούς επενδυτές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επενδυτικά κίνητρα τα οποία ελκύουν ξένες επενδύσεις αποτελούν η σταθερή οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας, η μείωση των φόρων και η προβλέψιμη πλευρά της οικονομίας. Οι τομείς που επενδύουν τα τελευταία χρόνια ξένοι επενδυτές είναι οι χρηματοοικονομικές παροχές, εμπόριο και service, ο τομέας των ακινήτων, ο τομέας παροχής υπηρεσιών, οι τηλεπικοινωνίες, ο τομέας ηλεκτρισμού και νερού και ο τομέας της χημείας. Αυτό έχει ωθήσει την Ίδρυση Εταιρείας στη Βουλγαρία σαν έναν από τους πλέον νευραλγικούς τομείς για τους επιχειρηματίες ανά τον κόσμο.

Οι προτεραιότητες της Βουλγαρίας για την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων αναπτύσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και στο στρατηγικό πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, και περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Την ανάπτυξη υποδομών Βάσης
  • Την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, με έμφαση στην ανάπτυξη και τη δια βίου εκπαίδευση • Τη στήριξη της επιχειρηματικότητας
  • Την προώθηση της ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης

Η Βουλγαρία δίνει μεγάλη έμφαση στο ζήτημα παραγωγής ενέργειας, το οποίο μπορεί να της προσφέρει όχι μόνο άμεσα χρηματικά οφέλη, αλλά και μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αποτελεί  σημαντικό εξαγωγέα  ηλεκτρικής ενέργειας στην Νοτιονατολική  Ευρώπη ενώ φιλοδοξεί να καταστεί ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή με την κατασκευή του νέου πυρηνικού σταθμού Belene, τη συμμετοχή της στους αγωγούς φυσικού αερίου Nabucco και South Stream καθώς και την διασύνδεση της με το ενεργειακό δίκτυο της Ελλάδας και της Ρουμανίας.

Οι μεγάλες επενδυτικές προοπτικές μαζί με την ευκολία για Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στη Βουλγαρία είναι 2 από τα κύρια στοιχεία τις επιτυχίας.

Επίσης σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης αλλά και αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας  ή ήπιες μορφές ενέργειας, ή νέες πηγές ενέργειας, είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης  ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού  και άλλες.Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού, ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συμμετέχει με ποσοστό 15% στην συνολική κατανάλωση οικιακής ενέργειας του περασμένου έτους, ενώ μεγάλη αύξηση σημείωσε και η παραγόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ηλεκτρική ενέργεια.

Για να μάθετε περισσότερες και να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε με του Συμβούλους επιχειρήσεων της MyCompany Finance

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 231557 Θεσσαλονίκη, 211 8005012 Αθήνα

Και στο e–mail: info@mycompanyfinance.gr