Πρόγραμμα LIFE: Πάνω από 290 εκατ. ευρώ για νέα έργα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα

από Team MyPortal.gr
sms

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες επενδυτικό πακέτο ύψους άνω των 290 εκατ. ευρώ για 132  στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.

Αυτή η χρηματοδότηση της ΕΕ θα κινητοποιήσει συνολική επένδυση ύψους 562 εκατ. ευρώ, με έργα σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Τα νέα έργα LIFE θα βοηθήσουν την Ευρώπη να γίνει μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, θέτουν τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης σε πορεία αποκατάστασης έως το 2030, και συμβάλλουν στην πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ ύστερα από την πανδημία του κορωνοϊού. Πρόκειται για την πρώτη δέσμη επιλεγέντων έργων στο πλαίσιο της νέας περιόδου προγραμματισμού 2021–2027, κατά την οποία η χρηματοδότηση θα αυξηθεί κατά σχεδόν 60%.