Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Σε τροχιά σύγκρουσης οι συνδικαλιστές με το υπουργείο Παιδείας – Οι εστίες διαφωνίας

από Team MyPortal.gr
sms

Διευκρινίσεις θα ζητήσουν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας οι Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών (ΟΛΜΕ – ΔΟΕ) σχετικά με τις χτεσινές (19-1-2023) ανακοινώσεις της Νίκης Κεραμέως, ότι από την ερχόμενη εβδομάδα και μετά από 40 χρόνια, θα ξεκινήσει η ατομική αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών.

Όπως τόνισαν στο ethnos.gr, εκπρόσωποι των σωματείων «στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με την πολιτική ηγεσία δε μας αναφέρθηκε τίποτα για την ατομική αξιολόγηση παρά μόνο για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, καθώς η αξιολόγηση αποτελεί προϋπόθεση μονιμοποίησής τους. Συνεπώς, πρέπει να μας εξηγήσει πως θα γίνει η αξιολόγηση εκτός αν μιλάμε ξανά για μια αξιολόγηση -παρωδία, όπως έγινε το προηγούμενο διάστημα με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας». Σε κάθε περίπτωση οι συνδικαλιστικές Ομοσπονδίες δασκάλων και καθηγητών, θα συνεδριάσουν από κοινού τις επόμενες μέρες και θα θέσουν το θέμα σε γενικές συνελεύσεις του κλάδου.

Πώς θα γίνει η αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών

 

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, θα ξεκινήσουν κατά προτεραιότητα την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ξεκινώντας προφανώς από τους νεοδιόριστους έτσι ώστε να επέλθει και η μονιμοποίησή τους. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί υποχρεωτικά καθώς η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και στις σχετικές με αυτή διαδικασίες αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον των εκπαιδευτικών.

 

Αρχικά θα γίνει μια πρώτη συνάντηση μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου προκειμένου να αναλυθεί η διαδικασία και οι παράμετροι της αξιολόγησης. Στη συνέχεια, σε συμφωνημένη ώρα/ημέρα, ο αξιολογητής παρακολουθεί τον αξιολογούμενο σε δύο διδασκαλίες.

Η παρατήρηση των διδασκαλιών, σε συνδυασμό με την έκθεση αυτοαξιολόγησης του αξιολογούμενου, τα σχετικά τεκμήρια που προσκομίζει, καθώς και τη διαδικασία αναστοχασμού που ακολουθεί μετά από κάθε διδασκαλία, συνιστούν τη βάση για την αξιολογική κρίση του αξιολογητή. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης, έχει δημιουργηθεί ειδική ψηφιακή εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

 

Στην εφαρμογή αυτή τηρούνται όλοι οι σχετικοί ηλεκτρονικοί φάκελοι των στελεχών εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών, μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), μαζί με όλα τα σχετικά τεκμήρια για την αξιολόγηση (π.χ. ατομικός φάκελος/portfolio, εκθέσεις αυτοαξιολόγησης, αξιολογικές εκθέσεις των αξιολογητών κλπ).

 

Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής αυτής θα μπορούν να υποβληθούν και αντιρρήσεις ή ενστάσεις. Οι αξιολογητές κάθε εκπαιδευτικού θα είναι τρεις. Η αξιολογική έκθεση όλων των αξιολογητών είναι υποχρεωτικά τεκμηριωμένη και, αφού καταχωριστεί στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή, γνωστοποιείται στον αξιολογούμενο, που αφορά.

Προβλέπεται ειδική διαδικασία ένστασης. Η αξιολόγηση θα είναι θετική ή μη ικανοποιητική. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να αξιοποιήσει την αξιολόγησή του ως μοριοδοτούμενο κριτήριο για την επιλογή του σε θέση ευθύνης (π.χ. για να αναλάβει θέση Διευθυντή Σχολείου, Διευθυντή Εκπαίδευσης, Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης) που συνεπάγεται και υψηλότερες αποδοχές. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή του μέλους ΕΕΠ ή ΕΒΠ δύναται να λαμβάνεται επίσης υπόψη σε διαδικασίες επιλογής για την ανάθεση επιμορφωτικού ή άλλου επιστημονικού – εκπαιδευτικού έργου. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής αξιολόγησης, ο αξιολογηθείς υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτική επιμόρφωση. Η αξιολόγηση θα αφορά στο διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο της γενικής και ειδικής διδακτικής του γνωστικού αντικειμένου, αξιολογείται για την

  1. Προετοιμασία διδασκαλίας,
  2. Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο,
  3. Διδακτική μεθοδολογία και πρακτικές,
  4. Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης,
  5. Αναστοχασμος της διδασκαλίας – Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού.

 

Επίσης, αξιολογείται για τη συμβολή του στη δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, στην προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του ιδίου και των μαθητών στην εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία, στην πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας, στην επίλυση διαφορών και στη διαχείριση συγκρούσεων και στην αποδοχή της διαφορετικότητας, στον εντοπισμό των προβληματικών σημείων στη διαχείριση του κλίματος και την υιοθέτηση σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπισή τους κ.α