Περί Κοινωνικής Πολιτικής…

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί το κύτταρο του κοινωνικού κράτους. Αυτό από μόνο του μας καθιστά υπεύθυνους να το διατηρήσουμε υγιές και να το καταστήσουμε αποτελεσματικό. Μπορούμε να κάνουμε αρκετά αν θέλουμε. Τα μέσα υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει χρηστή διαχείρισή τους. Ο Δήμος υποχρεούται να κατευθύνει τη δράση του έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε πολίτης, δημότης, κάτοικος του δήμου ή επισκέπτης θα πρέπει να ζει με αξιοπρέπεια οποιαδήποτε και αν είναι η οικονομική, κοινωνική, εθνική, φυλετική ή μορφωτική του θέση στην κοινωνία. Ακόμη, θα λέγαμε οποιαδήποτε και αν είναι η ηλικία του ή οι αναπηρίες που επιβαρύνουν την υγεία του. Επιπλέον θα πρέπει να γίνεται αισθητή η παρουσία και η αρωγή του Δήμου για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Ο Δήμος μας με πνεύμα σεβασμού προς τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα όλων των ατόμων που τον συναπαρτίζουν, πρέπει να αναπτύξει όλους τους μηχανισμούς και τα μέσα που του δίνει το θεσμικό πλαίσιο και οι κινήσεις πολιτών, για να υπηρετήσει το όραμα μίας ανοιχτής και αλληλέγγυας κοινωνίας. Καμία σοβαρή λύση μακράς πνοής δεν μπορεί όμως να προκύψει χωρίς τη συμμετοχή των ενεργών δημοτών. Έτσι στην ήδη αξιέπαινη αυτοπροσφορά όσων συμπολιτών μας θέτουν εαυτούς στη διάθεση του συνόλου, θα έπρεπε να προστίθεται ίσως το κίνητρο της τιμής ένεκεν απάλειψης της υποχρέωσης της καταβολής δημοτικών τελών από τους συνδημότες μας εκείνους που σταθερά και διαπιστωμένα δρουν υπέρ του συνόλου. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας και εφαρμογής δημοτικής πολιτικής και σε άμεση Σύνδεση με Αντιδημαρχία Κοινωνικής Υποστήριξης, θα πρέπει να αναλύονται τα κοινωνικά δεδομένα, να δημοσιοποιούνται και να αξιοποιούνται από τους ειδικούς συμβούλους του Δήμου. Τα δε συμπεράσματα θα αποτελούν άξονες δράσης του Δήμου, αλλά και δείκτες επιτυχημένης ή μη εφαρμογής στους δημόσιους απολογισμούς του Δήμου.

Εκτός από αναγκαίο, είναι και δυνατόν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να συμμετέχουν ενεργά στη δημοτική ζωή. Οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά επιβάλλεται να κατέχουν κεντρική θέση ανάμεσα στις προτεραιότητες μιας σωστής δημοτικής αρχής. Επιπλέον, πολλές φορές η δραστηριοποίηση ηλικιωμένων εθελοντών ενεργών πολιτών μπορεί να καλύπτει κρίσιμες ανάγκες εποπτείας του παιδιού σε χώρους ευθύνης του Δήμου. Στόχος πρέπει να είναι η αποφυγή της ιδρυματοποίησης των διαφόρων κοινωνικών δράσεων. Αυτό είναι εφικτό με την συμμετοχή, την αυτοοργάνωση και την διαχείριση των μέσων από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Στόχος πρέπει να είναι επίσης ο συντονισμός και η έξυπνη ανάμιξη γιατρών, δημοτικών ιατρείων, δημοτικών φαρμακείων και κοινωνικών λειτουργών. Επίσης η συστηματική καταγραφή των ανθρώπων με ανάγκες, οι προληπτικοί ιατρικοί και οδοντιατρικοί έλεγχοι με συμμετοχή και δράση από τους ίδιους του ηλικιωμένους. Σε τελευταία ανάλυση, είναι και οικονομικότερο.

Στη σύγχρονη κοινωνία η γυναίκα καλείται να παίξει έναν πολύ δύσκολο και πολύπλοκο ρόλο. Πρέπει να είναι επιτυχημένη εργαζόμενη αλλά ταυτόχρονα και στοργική μάνα. Η μητρότητα είναι μια περισσότερο από άλλοτε δύσκολη υπόθεση στις μέρες μας. Η αλήθεια είναι ότι πουθενά στον κόσμο δεν έχει λυθεί ικανοποιητικά το πρόβλημα της στήριξης της μητρότητας. Αν η γυναίκα είναι το ανθεκτικότερο ον, γιατί αυτό απαιτεί η φύση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να βοηθήσει ώστε η μητρότητα να είναι λιγότερο ταλαιπωρία και περισσότερο χαρά, για την εργαζόμενη μητέρα. Περισσότεροι και καλύτεροι βρεφονηπιακοί σταθμοί, παρακολουθούμενοι από ειδικούς. Μεγαλύτερη διάρκεια φύλαξης των βρεφών. Φύλαξη των μαθητών των Δημοτικών σχολείων μετά το πέρας των μαθημάτων με αθλητικές, πολιτιστικές & άλλες δράσεις. Μελέτη στο σχολείο. Φύλαξη των σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δημοτικής Δράσης. Με δεδομένη την έλλειψη ανθρώπινων και οικονομικών πόρων της εποχής, θα χρειαστεί αναπόφευκτα η προσφυγή στον εθελοντισμό των δημοτών που θα προτείνονται μέσω του Forum Αξιοποίησης Έμψυχου Δυναμικού του Δήμου.

Για τα ΑμΕΑ πρέπει να προβλέπεται σε κάθε έργο του Δήμου πρόσθετη φροντίδα διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στους δημόσιους χώρους, υπαίθριους και κλειστούς. Πρόβλεψη διευκόλυνσης προτεραιότητας των ατόμων αυτών για την συμμετοχή τους στις δράσεις του Δήμου. Η άποψη ενός ατόμου με ειδικές ανάγκες μετράει το ίδιο όπως και των υπολοίπων. Αυτό είναι μια ουσιαστικότατη έκφανση της λειτουργίας της Δημοκρατίας.

Ο ανεξάρτητος συνδυασμός «ΝΑΙ στη ΘεσσαλοΝΙΚΗ» μελετά τη δυνατότητα υλοποίησης της ιατρικής περίθαλψης ή νοσηλείας στο σπίτι όλων των δημοτών όπου υπάρχει πρόβλημα, ανεξάρτητα από το επίπεδο ασφάλισής τους. Πρόκειται για εγχείρημα που θα συναντήσει πολλά προβλήματα και αντιστάσεις, αλλά αποτελεί για μας βασική προτεραιότητα για την δημιουργία ενός κελύφους προστασίας, απαραίτητης βάσης για όλα τα υπόλοιπα σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Στο σημείο αυτό το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι στο Δήμο δεν υπάρχει πρακτικά η δυνατότητα να προωθηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά ένα οποιοδήποτε περιστατικό (ατύχημα, παθολογικό κλπ). Η έντονη ανασφάλεια και η ανησυχία του πληθυσμού σχετικά με το πρόβλημα αυτό, θα μπορούσε να απαντηθεί μέσω της ύπαρξης Δημοτικού Ιατρείου με 24ωρη βάρδια ιατρού. Και σε αυτό το σημείο αποδεικνύεται απολύτως χρηστική η ύπαρξη Υπηρεσίας Δημοτικής Δράσης με 24ωρη Κοινωνική Παρέμβαση με τη στήριξη εθελοντών του κλάδου των ιατρικών επαγγελμάτων. Πρέπει να υποστηριχθεί η σχολική υγιεινή με τη συμμετοχή και τον έλεγχο των άμεσα ενδιαφερομένων (γονέων, εκπαιδευτικών, εργαζόμενων υγειονομικών). Επίσης να υπάρξει ουσιαστική προληπτική εξέταση των μαθητών και των εκπαιδευτικών, διαφώτιση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Σε όλα τα υπάρχοντα συστήματα και υποδομές, η ειδοποιός διαφορά έγκειται στην αποτελεσματική λειτουργία, τον έλεγχο, την συντήρηση και την αντοχή στον χρόνο, ώστε να αποδίδει αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε.

Όσον αφορά στα ναρκωτικά και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα θα πρέπει να υπάρχει πολύ συχνή επαφή και ενημέρωση από τον ΟΚΑΝΑ, τους αρμόδιους ιατρικούς φορείς και τις ΜΚΟ. Εξάντληση των δυνατοτήτων που παρέχει το θεσμικό και νομικό πλαίσιο για παρέμβαση του Δήμου προς βοήθεια των πασχόντων, αλλά και για την ενημέρωση μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο και πολύπλοκο πρόβλημα που απαιτεί πολύπλευρη και πολυσύνθετη αντιμετώπιση με την ανάμιξη πολλών φορέων. Είναι κάτι όμως αντιμετωπίσιμο και υλοποιήσιμο.

Η Κοινωνική Πολιτική είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες στους οποίους στηρίζεται το οικοδόμημα του Δήμου. Εμπεριέχει την υλικοτεχνική υποδομή σε συνδυασμό με την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό. Πρέπει να διαπνέεται από ειλικρινή αίσθηση προσφοράς από τους ασχολούμενους με αυτήν. Είναι για εμάς το μεγαλύτερο κεφάλαιο της πιθανής διοίκησής μας γιατί περιέχει το μεγαλύτερο κεφάλαιο του Δήμου, που είναι ο Άνθρωπος.

Ο Δρόσος Τσαβλής είναι Ιατρός Πνευμονολόγος – Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ – Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό «ΝΑΙ στη ΘεσσαλοΝΙΚΗ» του κ. Κων/νου Ζέρβα

 

 

No Comments Yet

Comments are closed