Παραμένουν στις ΥΠΕ Τσαλικάκης και Μπογιατζίδης

Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται η θητεία των διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών στη χώρα.  Ασφαλείς πληροφορίες απο το Υπουργείο Υγείας αναφέρουν πως έχει ήδη ληφθεί η απόφαση οι διοικητές των δύο ΥΠΕ που αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα, ο Παναγιώτης Μπογιατζίδης της 3ης ΥΠΕ και ο Δημήτρης Τσαλικάκης της 4ης ΥΠΕ, έχουν κριθεί επιτυχημένοι και θα παραμείνουν στη θέση τους καθώς η θητεία τους θα ανανεωθεί.

No Comments Yet

Comments are closed