Ο Ιωάννης Κατσογιάννης, νέος πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.)

από Team MyPortal.gr
sms
Ο κύριος Ιωάννης Κατσογιάννης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας εκλέχθηκε ομόφωνα από τη Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.), Πρόεδρος της για την τριετία 2022-2024.
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έτος ίδρυσης το 1924 στην Αθήνα. Είναι το κεντρικό επιμελητήριο των Χημικών με περισσότερα από 15000 μέλη και αποτελεί διαχρονικά σύμβουλο του κράτους σε θέματα που αφορούν τη Χημεία.
Ο κύριος Κατσογιάννης έχει μακρά ενασχόληση με τα κοινά της Ε.Ε.Χ.. Το 2012 εκλέχθηκε με την ανεξάρτητη παράταξη της Χημικής Αντίδρασης μέλος της Συνέλευσης των αντιπροσώπων, στην οποία επανεκλέγεται έκτοτε. Από το 2018 έως 31-12-2020 ήταν αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Ε.Ε.Χ., υπεύθυνος για το συντονισμό των περιφερειακών τμημάτων της Ε.Ε.Χ. Από το 2018 είναι επίσης Πρόεδρος του Επιστημονικού Τμήματος Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην
Εργασία της Ε.Ε.Χ.
Ο κύριος Κατσογιάννης έχει και συστηματική ενασχόληση και τα διεθνή θέματα της Ε.Ε.Χ. Το 2015 εκλέχθηκε εκπρόσωπος της Ε.Ε.Χ. στο Επιστημονικό Τμήμα Περιβαλλοντικής Χημείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χημικών (EuChemS) , ενώ το 2018 εκλέχθηκε Πρόεδρος από το σώμα των εκπροσώπων (board of delegates), θέση που κατέχει μέχρι και σήμερα. Το 2019 εξελέγη με μεγάλή διαφορά από τους συνυποψηφίους του στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χημικών
(Executive Board of European Chemical Society), θέση που κατέχει έως σήμερα. Είναι ο πρώτος Έλληνας χημικός που εκλέγεται σε αυτή τη θέση από ιδρύσεως της EuChemS.
Επιστημονικά, ο κύριος Κατσογιάννης ασχολείται με θέματα επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων και με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Έχει δώσει περισσότερες από 30 διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια και σε Πανεπιστήμια στην Ευρώπη και την Αμερική, ενώ οι δημοσιευμένες εργασίες του σε διεθνή περιοδικά με κριτές έχουν λάβει περισσότερες από 5000 αναφορές. Παράλληλα είναι συν-εκδότης στο περιοδικό Environmental Science and Pollution Research του εκδοτικού οίκου
Springer. Για την προσφορά του στη χημεία έχει βραβευθεί από το Εμπειρίκιο Ίδρυμα στην Αθήνα, από τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από την Παγκύπρια Ένωση Χημικών, ενώ έχει λάβει διεθνείς υποτροφίες, όπως από το Ίδρυμα Alexander von Humboldt, τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών την Ελβετίας (SNF).